Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2011-03-24

”Värden som kvinnor står för undervärderas”

På Internationella kvinnodagen 8 mars arrangerade ESBRI och VINNOVA, tillsammans med Tillväxtverket, ett policyseminarium om kvinnors företagande. Medverkade gjorde bland andra Helene Ahl, Cecilia Bjursell och Carin Holmquist.

Carin Holmquist, entreprenörskapsprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm, inledde med kommentaren att policyåtgärder måste vara en del i en större vision för samhället.

- Det gäller att veta vart vi vill, och varför. Annars är det lätt att det bara blir lösryckta åtgärder här och där som inte riktigt leder någonstans, sa hon.

Hon menade också att det ställs särskilda krav på de policypengar som viks till kvinnors företagande.

- Det satsas en massa pengar varje år på program för innovation och småföretagande utan att det ifrågasätts. Men den lilla del som satsas på kvinnors företag är ständigt satt under lupp: ”Blir det verkligen någon effekt av det här?”

- Värden och erfarenheter som kvinnor står för undervärderas ofta. Medan till exempel bilindustrin aldrig ifrågasätts. Vi måste ha en policy som även plockar upp idéer som bygger på kvinnoliv.

Helene Ahl är professor i företagsekonomi med inriktning mot lärande och genus vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I en studie har hon jämfört politik för kvinnors företagande i Sverige och USA. Hon menar att USA kanske inte är en så bra förebild som det ofta hävdas.

- Kvinnors företagande har ökat mycket i USA, men från en väldig låg nivå, sa Helene Ahl.

1974 var andelen kvinnor bland företagarna 4,7 procent, i dag är den cirka 30 procent. Beror detta på lyckad policy? Nej, menar Ahl. Det är snarare förändringar i lagstiftningen som ligger till grund för ökningen. Fram till 1974 var det nämligen tillåtet att diskriminera kvinnor när det gällde till exempel att få banklån. Och 1978 ändrades lagen så att män inte längre behövde skriva under på lån som togs av kvinnor.

- En annan sak som påverkar är att USA inte har samma trygghetssystem som vi i Sverige. Det är oerhört dyrt med barnomsorg och äldreomsorg där. Det gör att många kvinnor startar företag i hemmet, så kallade life style-entreprenörer.

Helene Ahl anser också att det saknas en jämställdhetsansats i svensk policy kring kvinnors företagande.

- Tillväxtargumentet hamnar alltid i förgrunden. Om man får jämställdhet på köpet är det bra.

Ekonomie doktor Cecilia Bjursell, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har deltagit i ett forskningsprojekt om kvinnor i familjeföretag. En av delstudierna fokuserade på hur kvinnor i familjeföretag framställs i medierna.

- Privatliv och familjeliv sammanblandas ofta. Kvinnor får frågor kring hur de klarar att kombinera företagandet och familjen. Frågor som man inte skulle ställa till en man.

En annan studie handlade om förebilder. Var hittar kvinnor som är, eller är på väg att bli, involverade i ett familjeföretag sina förebilder?

- Förebilderna finns i familjen och i företaget, men också i övriga samhället. Det är viktigt att det finns kvinnor som är förebilder.

Något som är speciellt för familjeföretagande, är att man kan bli företagare utan att man riktigt har tänkt sig det. Många kvinnor i företagarfamiljer planerar en annan karriär, men hamnar ändå till slut i familjeföretaget. Ett intressant resultat är att det går bra för dessa ”motvilliga” företagare.

- Familjeföretag är en bra arena för lärande. Många, både män och kvinnor, blir insocialiserade i företagandet den här vägen. De hör mamma och pappa prata och får en känsla för företagande genom ett tyst lärande sedan barnsben.

- Det här har lett mig till slutsatsen att kvotering inte är så dumt. Även de som blivit ”tvingade” in i företagandet, klarar sig ju väldigt bra.

Seminariet var en del i ESBRIs satsning att tillsammans med VINNOVA uppmärksamma kvinnors företagande, och framförallt myndighetens forskningsprogram ”Forskning om kvinnors företagande”. 8 mars arrangerades även en Estradföreläsning på samma tema. Se hela föreläsningen gratis på ESBRIs webb-tv. Här finns en trailer.

Fler texter och annat material om kvinnors företagande finns samlat på www.esbri.se/kvinnors


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu