Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Svårt rekrytera svenskar till nystartade företag
Tiziana Sardiello har lagt fram doktorsavhandlingen Playing the Matching Game – An Institutional Analysis of Executive Recruitment and Selection in Software Startups: Silicon Valley and Stockholm vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
Publicerad: 2012-02-24
Följande text publicerades även i Entré nr 4, 2011:

Svårt rekrytera svenskar till nystartade företag

Att få fler att starta företag står högt på den politiska agendan i de flesta länder. Men i rekryteringen till nystartade företag finns stora skillnader i visioner och tillvägagångssätt. I Sverige lockas relativt få av de här jobben. En anledning är att våra universitet inte är anpassade till ett entreprenöriellt samhälle.

I sin avhandling jämför Tiziana Sardiello rekryteringsprocesser i Silicon Valley och Stockholm. Hon intresserar sig för hur team bildas inom nystartade mjukvaruföretag.

- Startups påverkas, precis som alla andra företag, av institutioner och den omgivande miljön när de rekryterar. Institutionerna påverkar företagarnas intressen och logiker, säger Tiziana Sardiello.

Universitetet är en institution som har stor betydelse när det gäller utformningen av sådana logiker. Examinerade studenters synsätt varierar ofta mellan länder. Detta är särskilt tydligt när det gäller mjukvaruutveckling.

- I USA är mjukvaruutveckling kopplat till affärsmöjligheter redan i undervisningen. Där pratar man också tidigt om att kommersialisera sina kunskaper och anpassa produkten till den stora massan. På svenska universitet betraktas mjukvaruutveckling som en vetenskap. Fokus ligger på att ta fram så en så bra produkt som möjligt. Visst inser man att det finns utvecklingsmöjligheter, men kommersialisering står inte i fokus.

Olika logiker leder även till att rekryteringsprocessen till nystartade företag skiljer sig mellan Silicon Valley och Stockholm.

- Drömmen om att starta företag finns redan hos unga i Silicon Valley. I Stockholm väcks sådana drömmar i regel senare i livet, vilket är konstigt eftersom man borde vara mer riskbenägen som ung.

I Silicon Valley präglas rekryteringsprocessen av en affärsmässig logik.

- Där utgår företaget från ett problem som ska lösas. Därefter letar man efter en person som har rätt utbildning och erfarenhet. Det är vad man kan kalla ett problembaserat rekryteringssätt.

I Stockholm gäller snarare motsatsen. Precis som i Silicon Valley skapar företag gärna en tjänsteprofil som motsvarar behovet. Men i Stockholm är det svårt att locka till sig dels erfarna chefer, dels unga talanger som kan läras upp och i ett senare skede bli en del av ledningsgruppen.

- I Stockholm är arbetstagare inte alls lika riskbenägna som i Silicon Valley. Dessutom är okunskapen om att arbeta i en startup stor. Det är få som inser vilken erfarenhet man får av att ansvara för en växande organisation.

- Talanger föredrar att jobba på stora företag. Därför är det vanligare att stockholmsbaserade startups rekryterar en person de redan känner och tycker om, och därefter skapar en tjänst till honom eller henne. I Stockholm lägger man stor vikt vid att personen ska passa in i teamet.

Tiziana Sardiello har genomfört totalt 40 intervjuer med nyckelaktörer på nystartade mjukvaruföretag i Stockholm och Silicon Valley. Intervjuerna skedde gruppvis med grundare, riskkapitalister, andra styrelseledamöter, vd:ar samt rekryterare.

- I Stockholm var det svårt att komma i kontakt med startup-aktörer, vilket tyder på att de är ganska dolda här.

Enligt Sardiello ser förhållandet mellan universitet och näringsliv olika ut i Stockholm respektive Silicon Valley. Det påverkar attityderna till företagande.

- I Silicon Valley är kopplingen väldigt stark. Många formas redan under utbildningen till att bli egna företagare. I Stockholm formas studenterna snarare för en trygg anställning i ett stort företag. Kopplingen är svag och aktörerna pratar inte tillräckligt med varandra.

Tiziana Sardiello menar att universitetsutbildningar i Sverige inte är anpassade för näringslivet.

- I stället är universitetsprogram, i Sverige och i resten av Europa, utformade utan hänsyn till näringslivets och marknadens behov. De är inte anpassade till ett entreprenöriellt samhälle.

Även när det gäller vem som startar företag finns det olika synsätt. I Stockholm upplevs entreprenörskap inom IT i allmänhet som en engångsföreteelse. Det är en dröm som ska förverkligas, men först när man är äldre.

- Om det finns en vision om att starta företag i Stockholm så är den att bygga upp ett stort företag från grunden. Man vill förverkliga en vision och bygga en bra produkt – men man vill göra det senare i livet. I Silicon Valley agerar fler som serieentreprenörer. Där bygger man upp och säljer av, redan som ung. Det handlar om att förverkliga ett ekonomiskt intresse. Den typen av serieentreprenörskap behöver vi utveckla i Stockholm.

- Riskkapitalister i Sverige använder redan samma logik som sina kollegor i USA. De verkar pusha för ett mer seriellt entreprenörskap, men möter ofta grundarnas motstånd, säger Tiziana Sardiello.

Kontakta: tiziana.sardiello@sociology.su.se


Text: Christina Eriksson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu