Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2001-12-20
Följande text ingick även i temat ”Entreprenörskapsforskningens fälttåg” som publicerades i Entré nr 4, 2001:

Professurer i entreprenörskap

Några tecken på att ett forskningsfält växer fram är att grundutbildningar, konferenser och vetenskapliga tidskrifter etableras. Ett annat tecken är att antalet professurer inom ämnet ökar. I Sverige finns i dag åtta professurer med anknytning till entreprenörskap och småföretagande. Nedan följer en lista i kronologisk ordning.

Professur i entreprenörskap och företagsutveckling på Ekonomihögskolan vid Växjö universitet. Bengt Johannisson innehar professuren sedan 1989, då den också tillsattes som den första i Sverige. Den var först knuten till Lunds universitet, men har hela tiden finansierats av privata och statliga medel på småländskt initiativ.

Professur i företagsekonomi, särskilt småföretagande på landsbygden, på Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling, vid Uppsala universitet. Innehas av Christer Olofsson. Tillsattes 1992. Finansierad genom programanslag.

Professur i småföretagande på företagsekonomiska institutionen vid Umeå universitet. Tjänsten är för närvarande utannonserad men obesatt. Professuren handlade först om regional utveckling, men ombildades till att handla om småföretagande 1997, när Carin Holmquist tog över efter Leif Lindmark. Universitetsfinansierad.

Leif Lundblads professur i entreprenörskap och småföretagande på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Björn Bjerke innehar tjänsten. Tillsattes 1 juli 1999. Privat finansierad.

Familjen Stefan Perssons donationsprofessur i entreprenörskap och affärskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Innehas av Carin Holmquist. Tillsattes 1 januari 2001. Privat finansierad.

Professur i entreprenörskap i internationell belysning på institutionen för teknik och samhälle vid Malmö högskola. Tjänsten är obesatt för tillfället. Björn Bjerke är projektanställd som gästprofessor tills anställningsförfarandet är klart. Professuren kom till 1 juli 2001. Finansieras av fyra privata finansiärer.

Professur i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap och små företags finansiering vid Ekonomihögskolan i Lund. Innehas av Hans Landström. Tillsattes 1 juli 2001. Finansieras till hälften av privata finansiärer.

Professur i innovationer och entreprenörskap vid Linköpings universitet. Innehas av Maureen MacKelvey. Tillsattes i november 2001. Finansieras av Teknikbrostiftelsen.

Per Davidsson är sedan 1996 professor i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Lärosätet har inga professurer.

Lästips för de vetgiriga

The Entrepreneur av R F Hebert och A N Link, New York: Praeger, 1982

Images of Entrepreneurship and Small Business Research - Emergent Swedish Contributions to Academic Research av B Johannisson och H Landström, Lund: Studentlitteratur, 1999

Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Vol 1, 2 och 3 av J A Katz och R H Brockhaus (eds), Greenwich: JAI Press, 1993, 1995 respektive 1997

Entreprenörskapets rötter av H Landström, Lund: Studentlitteratur, 1999

Entrepreneurship and Small Business Research in Europe av H Landström, H Frank, och J Veciana (eds), Ashgate: Avebury, 1997

Entrepreneurship, Creativity and Growth av D L Sexton och N B Bowman-Upton, New York: MacMillan, 1992

The Blackwell Handbook of Entrepreneurship av D L Sexton och H Landström (eds), Oxford: Blackwell Publishers, 2000

The State of the Art of Entrepreneurship av D L Sexton och J D Kasarda (eds), Boston: PWS-Kent Publ., 1992

The Art and Science of Entrepreneurship av D L Sexton och R W Smilor (eds), Cambridge: Ballinger, 1986

Entrepreneurship 2000 av D L Sexton och R W Smilor (eds), Chicago: Upstart Publ., 1997

Theoretical foundations of Swedish entrepreneurship and small-business research av H Landström och B Johannissson, artikel publicerad i Scandinavian Journal of Management nr 17, 2001

Specialnummer av tidskriften Entrepreneurship Theory & Practice, Vol 24, nr 4, 2001, sammanställt av P Davidsson m fl. Innehåller sju artiklar om forskningsfältets historia, nuläge och framtid.


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu