Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Ängeln och entreprenören – en kärlekshistoria
Andreas Fili är verksam vid avdelningen för bank och finans på KTH. Hans avhandling har titeln Noncontractual Governance Strategies of Business Angels in the Post-Investment Venture Relationship. Foto: Åse Karlén.
Publicerad: 2015-06-15
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2015:

Ängeln och entreprenören – en kärlekshistoria

Uppvaktning, förlovning, smekmånad… Men sedan då? Levde de lyckliga i alla sina dagar? Förhållandet mellan en entreprenör och en affärsängel kan liknas vid ett äktenskap. Andreas Fili har studerat vad som händer efter ”bröllopet”. När det är dags att börja bygga på relationen – och på företaget.

Andreas Filis forskning bottnar i en vilja att göra skillnad i samhället, parad med ett intresse för mellanmänskliga relationer.

- Hur kan vi från akademin hjälpa det svenska näringslivet att förnya sig? Det är den övergripande frågan som driver mig, säger Andreas Fili som har disputerat vid KTH.

Hans avhandling handlar om affärsänglar, alltså privatpersoner som investerar sina egna pengar i onoterade bolag, utan att ha familjeband till företagarna. Förutom att skjuta till kapital bidrar affärsänglarna också med kompetens och kontakter.

- Det finns en hel del forskning om hur regler och skatter påverkar företagandet, men jag tror inte att det bara handlar om pengar. Jag insåg tidigt att de entreprenörer och affärsänglar som jag stötte på pratade ganska lite om pengar, men desto mer om lusten att bygga något. De pratade om nätverkande, tidigare erfarenheter och att hjälpa varandra.

Avhandlingen bygger dels på ett 30-tal intervjuer med 21 affärsänglar, dels på en analys av affärsängelnätverk utifrån intervjuer med 150 nätverksmedlemmar, tjänstemän, politiker, bankanställda, jurister och entreprenörer.

- Jag träffade änglar i Uppsala, Småland, ja till och med när jag var på semester. En del forskare framhäver den altruistiska aspekten: Att änglarna vill ge tillbaka till sin bygd, och känna sig behövda. Många av dem är finansiellt oberoende, men de jag studerade blev trots det väldigt taggade när de väl investerade. Tävlingsinstinkten kickade in.

- De flesta har varit entreprenörer tidigare. Och en gång entreprenör, alltid entreprenör! Om det inte fanns någon risk i investeringen hade de lika gärna kunnat vara på golfbanan i stället.

Fili berättar att mycket av den befintliga forskningen om affärsänglar handlar om ”uppvaktningsfasen” – då investerare och entreprenör presenterar sig för varandra och ser om det uppstår någon kemi. Däremot saknade han forskning om vad som händer sedan.

- Entreprenörer säger alltid att det stora värdet kommer efter att man har ”gift sig”. Det handlar om en lång relation på kanske 6–10 år. Under den tiden kommer affärsängelns nätverk, branschkunnande och affärsmannaskap verkligen till sin rätt. Entreprenören och ängeln bygger vidare på den potential som finns.

- Metodologiskt är det svårare att studera en lång relation. Jag fick ta rollen som en slags parterapeut och fråga vem som sa vad, när? Det kan vara svårt att se var det ena börjar och det andra slutar.

Avhandlingen visar att relationen fördjupas efter den initiala investeringen. Ängeln går från outsider till insider. Hur mentorskapet ser ut, och vilken grad av styrning som utövas, beror både på företaget och på hur rutinerna ser ut i ängelns nätverk. Fili menar att den långsiktiga dynamiken i relationen inte låter sig fångas av en enda teori.

Ofta håller ängeln och entreprenören tät kontakt och deltar i varandras liv, långt bortom styrelsemöten och andra företagsrelaterade aktiviteter. Samtidigt är det ju så att den ena parten är ”skyldig” den andra ett antal miljoner.

- I relationen mellan ängel och entreprenör finns kontroll- och koordineringsfunktioner. Även om man litar på varandra kan det behövas koordinering. Om man inte litar på varandra är det snarare kontroll som behövs. Det handlar mycket om ledarskap, styrning, organisationsstruktur och organisationskultur, säger Andreas Fili.

När relationen blir mer informell, fattas snabbare beslut. Information och kunskap sprids bättre, och ängel och entreprenör kan fokusera mer på tillväxt än på att kontrollera varandra. Tillsammans ska de jobba mot ett gemensamt mål – som troligen ändras under resans gång. De måste fundera över vad de kan tjäna pengar på, och vad de vill tjäna pengar på. Gärna något som är hållbart i längden.

- Ett av de företag som jag kom i kontakt med under forskningsresans gång hade en avancerad teknologi för att analysera mjölk. I dag säljer de en apparat som analyserar bröstmjölk, och räddar livet på för tidigt födda barn i fattiga länder. Den utvecklingen skedde tillsammans med en ängel.

Även i de fall där relationen går som på räls i början, kommer förmodligen perioder med mer grus i maskineriet. Det brukar börja med ett antal varningssignaler om att allt inte står rätt till. Om problemen förvärras och relationen kraschar fullständigt är det svårt för ängeln att stanna kvar. Hen får troligtvis inte heller tillbaka sina investerade pengar, för ingen vill köpa aktierna.

Men om fnurran inte är alltför allvarlig finns det olika strategier att ta till för att lösa problemen. Filis favorit är ”good cop/bad cop”.

- Det innebär att affärsängeln levererar den beska sanningen genom att hänvisa till en tredje part. Ängeln kan till exempel säga till entreprenören: ”Vårt företag går inte så bra, revisorn är jätteorolig. Nu måste vi vända den här skutan!”

- Jag misstänker att entreprenöreren ofta förstår att ängeln delar revisorns åsikt, men det är ändå ett bra sätt att få till stånd en förändring. Det är ett socialt beteende som funkar.

Förutom att undersöka förhållandet mellan ängel och entreprenör har Andreas Fili också studerat affärsängelnätverk.

- Framgångsrika nätverk utmärks av starka rutiner. De flesta änglar är före detta entreprenörer som gärna vill bestämma själva. Nu ska de plötsligt följa rutinerna i nätverket. Det kan hämma individuell handling, men paradoxalt nog också främja kollektiv handling. Till exempel vid konflikter.

Tidigare studier har visat att entreprenörer tycker att affärsänglar är den viktigaste investerartypen för snabbväxande företag i tidiga faser. Och Andreas Fili är optimistisk.

- Det händer grejer i Sverige, det bubblar. Nya förebilder gör att många unga kan tänka sig att starta eget. Fler som ”kommer ut” som änglar i dag. Och crowdfundingvågen bidrar också. Kanske blir dagens crowdfunders morgondagens affärsänglar.

Även om utvecklingen är positiv finns förstås områden som skulle kunna förbättras. Exempelvis uppger många änglar att det är svårt att hitta bra företag att investera i. Fler och bättre mötesplatser kan avhjälpa det problemet.

Det finns också utbildningsutmaningar att ta tag i. Fili nämner ”investment readiness”, alltså att entreprenören ska förstå vad en investering innebär. Antingen kan företaget tuffa på med egna medel, eller ta emot externt kapital för att växa snabbare. Men då ingår också att ge upp andelar och bestämmande i bolaget.

- Entreprenörskap kan blomstra när nöden är som störst, nästan oavsett strukturer och regler. Att få blivande entreprenörer att tro på sig själva – att våga satsa och våga misslyckas – är minst lika viktigt som frågan om vårt skattetryck.

- Det finns fortfarande mycket som vi inte vet. Det finns också mycket vi vet – men som ändå inte får genomslag i samhället. Jag hoppas kunna forska om det här i 40 år till och hinna se hur åtminstone några saker utvecklas till det bättre, säger Andreas Fili.

Kontakta andreas.fili@abe.kth.se

5 relationsråd till änglar och företagare
1. Var medvetna om att affärsängelns roll förändras i takt med att relationen utvecklas. Den kan gå från krävande investerare till närstående mentor.
2. Styrningen bör anpassas efter ängelns roll. Alla strategier passar inte bra ihop, några kanske till och med neutraliserar varandra om de används tillsammans.
3. Om ängeln är medlem i ett nätverk kan det ge både minskade och ökade frihetsgrader i relationen till företaget. Vid en konflikt kan andra änglar i nätverket vara behjälpliga.
4. Entreprenören behöver vara investeringsredo, och känna till hur änglar brukar jobba.
5. Entreprenören bör söka runt efter rätt ängel. Änglar är olika individer och kan olika branscher. Ta referenser – ni ska leva ihop länge efter att investeringen är gjord.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu