Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Arbetsplats som triggar innovation
 
Publicerad: 2015-10-14
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2015:

Arbetsplats som triggar innovation

Hur ser den ultimata innovationsarbetsplatsen ut? Jennie Andersson Schaeffer angriper frågan i sin doktorsavhandling från Mälardalens högskola.

I avhandlingen Spaces for Innovation har Jennie Andersson Schaeffer undersökt hur arbetsplatser bör formges för att stödja en innovationskultur. Är det skillnad på en arbetsplats som vill främja radikal innovation respektive en som satsar på utveckling av mer inkrementell karaktär?

Andersson Schaeffer har gjort fyra studier inom tillverkningsindustrin och en i det kända amerikanska designföretaget Ideo. Fokus ligger på medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen. Vad i arbetsplatsens utformning främjar innovation, och vad hindrar den?

Hennes undersökning bygger på intervjuer med medarbetare, som utifrån fotografier av sin arbetsplats har fått beskriva hur de upplever relationen mellan miljö och innovation.

I tillverkningsföretagen kopplades arbetsplatserna framförallt till inkrementell innovation. Den radikala innovationen var undantag. Fotografierna föreställde exempelvis stökiga förrådsrum och maskiner av olika slag. På designföretaget var det i stället radikal innovation som stod i centrum. Bilderna från arbetsplatserna visade bland annat öppna ytor för informella möten.

Att skapa en arbetsmiljö som stödjer både försiktiga förbättringar och radikal innovation – en så kallad ambidextriös miljö – verkar vara svårt. Det handlar mycket om företagskultur. Men det gäller även att individer har förmågan att själva skapa en så kallad rumslig differentiering, alltså med hjälp av olika strategier hitta plats för den radikala innovationen i en miljö dominerad av inkrementell utveckling.

Kontakta jennie.schaeffer@mdh.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu