Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2016-09-20
Följande text publicerades även i Entré nr 2, 2016:

Äldre blir flexibla företagare

Äldre kostar pengar och bidrar inte särskilt mycket, varken till samhället eller företagen. Ja, den sortens ”ålderism” är utbredd, och själva ordet ”äldre” associeras nästan alltid till problem. Stor skillnad då mot möjlighetsordet ”entreprenörskap”, som oftast associeras till positiva saker. Det är utgångspunkten för Carin Holmquists och Elisabeth Sundins forskningsprojekt Äldre entreprenörer – en lösning för samhälle och individer? och för artikeln med samma titel i Organisation och samhälle (nr 2, 2015). Forskarna intresserar sig för frågor som: Hur många är de äldre företagarna? Vilka satsar på företagande senare i livet? Varför gör de det? Och hur viktigt är äldres företagande för samhället? Deras resultat visar att företagande är den dominerande sysselsättningsformen för personer som är äldre än 73 år. Särskilt under åren kring 65–67 år syns en markant ökning av antalet företagare. Det absolut vanligaste är att man fortsätter utnyttja den kompetens man har fått genom att långt yrkesliv. Att äldre satsar på företagande kan vara lösningen på en del av de utmaningar som kommer med en åldrande befolkning, menar författarna. ”Äldre som företagare är inte bara pålitliga – de är också flexibla”, skriver de i artikeln.

Kontakta elisabeth.sundin@liu.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu