Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Socialt kapital är viktigt för entreprenörskap”
Sarah Jack. Foto: Anna-Karin Florén.
Publicerad: 2018-04-17
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 1, 2018:

Professor Sarah Jack har flyttat från Lancaster till Stockholm:

”Socialt kapital är viktigt för entreprenörskap”

Socialt kapital, social kontext och sociala nätverk. Sarah Jack har alltid intresserat sig för hur relationer mellan människor bidrar till entreprenörskap. Och frågan om kontexten blir allt mer angelägen. Att förstå det lokala är en förutsättning för entreprenörer som vill verka globalt, menar hon.

Arbetsrummet i Handelshögskolans annex på Saltmätargatan i Stockholm ser kalt ut. Rummet är fullt möblerat med soffa, skrivbord och bokhyllor, men högarna med till synes osorterade böcker och papper som ofta fyller arbetsrum på universitet lyser med sin frånvaro.

- Nej, det är inte bara för att jag är nyinflyttad. Normalt kanske jag har lite mer arbetsmaterial, men jag reser lätt, som det brukar heta, säger Sarah Jack.

Det är inte första gången som Handelshögskolans nyinstallerade professor har fått kommentarer om att hennes arbetsrum upplevs som ovanligt tomt.

Sarah Jack tillträdde sin tjänst i september 2017. Hon är den första att inneha Jacob och Marcus Wallenbergs professur i hållbar och innovativ företagsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. Professuren är inriktad på forskning om långsiktig utveckling av företag, företagsstyrning, ledarskap och hur företag kan skapa hållbar tillväxt genom innovation och hållbara investeringar. Sarah Jack kommer att undervisa en del, för att föra ut ny kunskap till studenterna. Men det mesta av hennes tid här ska ägnas åt forskning.

När vi möts för intervjun har hon just föreläst för en grupp masterstudenter. Sarah Jack tycker att studenterna på Handelshögskolan är ”lovely” – väldigt intresserade och engagerade.

- Det är roligt att gruppen är internationell och har med sig erfarenheter från olika delar av världen, säger hon.

Det passar Jack, vars forskning kretsar kring social kontext i ordets vidaste mening.

- Jag forskar om allt som börjar med ordet social; socialt kapital, sociala innovationer, socialt företagande, sociala nätverk…, säger hon med glimten i ögat.

Intresset för hur relationer mellan individer bidrar till entreprenörskap och företagaranda, har varit med professorn sedan barnsben. Hon växte upp på landsbygden längs Skottlands kust.

- Där såg jag vilken betydelse företagandet hade för människors möjlighet till arbete. Det privata näringslivet ger tillbaka till samhället genom skatter och anställningar, och tillför också ny kunskap, säger hon.

Innan Sarah Jack doktorerade hade hon arbetat i både offentlig och privat sektor. Bland annat för Atomic Energy Authority, som från en dag till en annan sa upp hälften av de 3 000 anställda. Samtidigt ökade anställningarna i det privata näringslivet i området. När Jack bestämde sig för att återvända till universitetet, ville hon forska om en miljö som ”låg henne varmt om hjärtat”. Hon återvände till sin uppväxtmiljö.

- Jag hade en examen i företagsekonomi, och ville studera hur entreprenörskap påverkar, och påverkas av, den sociala kontexten i lantliga miljöer. Socialt kapital är viktigt för entreprenörskap. På mindre orter har man starka sociala band som är betydelsefulla för dina möjligheter att starta och utveckla företag. Dessutom är det tydligare vad som påverkar företagande i en avgränsad miljö, som en mindre ort.

Hur företag har bäddat in sig i ett lokalt samhälle, och hur de kan ge och ta från den sociala kontexten, är avgörande för hållbart företagande, menar Sarah Jack.

- Vi behöver förstå och återge de här berättelserna för att höja studenternas medvetenhet. Som studenterna här på Handels, de kommer att bli företagsledare för företag som är verksamma i hela världen. De måste förstå att det fungerar på olika sätt i olika delar av världen.

Sarah Jacks doktorsavhandling The Role and Nature of Networking in the Entrepreneurial Process publicerades 2002. Den ledde vidare till en gedigen forskarkarriär med tjänster på University of Aberdeen, samt en professur i entreprenörskap och en tjänst som forskningsdirektör på Department of Entrepreneurship, Strategy and Innovation vid Lancaster University. Hon har också uppdrag som redaktör och sitter med i redaktionsråden för ett antal vetenskapliga tidskrifter som Entrepreneurship and Regional Development, Entrepreneurship: Theory and Practice och Journal of Business Venturing.

- Jag hade inte tänkt att jag skulle bli akademiker, jag såg mig själv som lärare. Det var vad jag läste till under min grundutbildning. Men nu är jag tacksam över att jag får jobba med det jag gör, säger hon.

När Sarah Jack blev tillfrågad om tjänsten som professor på Handelshögskolan i Stockholm utgjorde svenska och skandinaviska entreprenörskapsforskare en särskild dragningskraft. Carin Holmquist, Bengt Johannisson och Hans Landström finns citerade i hennes avhandling.

- Den skandinaviska forskargruppen är välkänd internationellt. Jag har följt deras forskning under många år.

Från Handelshögskolans sida finns det en vilja att jobba med social innovation och entreprenörskap, enligt Jack.

- Jag tror att det finns utrymme för att stärka entreprenörskaps- och innovationsgruppen här. Och jag hoppas att jag kan föra in erfarenheter från mitt internationella nätverk också, säger hon som svar på frågan om vad hon vill åstadkomma i sin nya roll.

Efter ganska precis ett halvår i Sverige tycker Sarah Jack att det är svårt att jämföra de akademiska miljöerna i Storbritannien och Sverige.

- Systemen är väldigt olika. En uppenbar skillnad är att forskningsresultat mäts och utvärderas i högre grad i Storbritannien. Där måste man vara beredd på att kunna visa vilka effekter ens forskning har fått i samhället.

Kriterier som Jacks forskning har utvärderats mot är till exempel om det går att påvisa att medborgare på en ort har förändrat ett visst beteende – som ett resultat av de nya insikter forskningen har levererat. Det betyder alltså att det finns en förväntan om att forskningsresultat både sprids i samhället och leder till mätbara beteendeförändringar inom överskådlig tid.

- För mig har det prestationsbaserade systemet aldrig varit ett problem. Jag är uppväxt med det. Systemet är tydligt, man vet vilka mål man ska uppnå och då är det bara att arbeta i den riktningen. Men jag ser att en del unga personer får kämpa med det, även i Storbritannien, fast de också är uppvuxna med systemet.

- Jag gillar att det finns kanaler som Esbri här, där man kan sprida sin forskning till en bredare grupp än den jag når på universitetet, säger hon.

På senare år har Sarah Jack börjat titta på historisk forskning om hur företag växer fram över tid.

- Det är intressant, jag gillar det faktum att vad vi gör i dag är beroende av vad som har gjorts tidigare. Det formar vår framtid. Just nu tittar jag på det spanska transportföretaget Seur, för att se hur det har byggts över tid, med network bricolage som teoretisk ansats.

Seur etablerades i ett politiskt och ekonomiskt instabilt klimat, men kunde växa genom sina relationer. Företaget använde de tillgångar som stod till buds. Den som hade en bil, körde helt enkelt paketet dit det skulle.

- För framtiden tycker jag att de globala utmaningarna är spännande. Kontexten blir allt viktigare, man kan inte ta något som har utvecklats i västvärlden och tro att det ska fungera i Afrika. Det bör leda till stora organisatoriska förändringar och påverkan på affärsmodeller.

Kontakta sarah.jack@hhs.se


Mer av Sarah
Entrepreneurial learning from observing role models. Entrepreneurship and Regional Development, nr 9–10, vol 29, 2017 (tillsammans med Ricardo Zozimo och Eleanor Hamilton).

Building regions: a resource-based view of a policy-led knowledge exchange network. Regional Studies, nr 7, vol 51, 2017 (tillsammans med Joanne Larty och Nigel Lockett).

Entrepreneurial process and social networks: a dynamic perspective. Edward Elgar, 2016 (redaktör tillsammans med Alain Fayolle, Wadid Lamine och Didier Chabaud).

Networking and entrepreneurial family firms. Kapitel (tillsammans med Sarah Drakopoulou-Dodd och Alistair Anderson) i Family entrepreneurship. Routledge, 2015.

Social embeddedness in entrepreneurship research: the importance of context and community. Kapitel (tillsammans med Edward McKeever och Alistair Anderson) i Handbook of research on small business and entrepreneurship. Edward Elgar, 2014.


Mer om Sarah
Bakgrund Uppvuxen i Skottland. Disputerade vid University of Aberdeen år 2002 med avhandlingen The Role and Nature of Networking in the Entrepreneurial Process. Har varit anställd som lektor vid University of Aberdeen och Lancaster University, där hon har varit professor i entreprenörskap och forskningsdirektör vid avdelningen för Entrepreneurship, Strategy and Innovation. Utöver huvudområdet socialt kapital och social kontext intresserar hon sig även för hållbarhet, innovation, familjeföretagande och akademins betydelse för entreprenörskap.

Aktuell Den första att tillträda Jacob och Marcus Wallenbergs professur i hållbar och innovativ företagsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. Professuren har möjliggjorts genom en donation från två Wallenbergstiftelser samt företagen EQT, FAM, Investor, SEB, Atlas Copco, Stora Enso, Aleris, Morgan Stanley och Mölnlycke Healthcare. Föreläser på Estrad 19 april 2018.


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu