Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2004-01-27

Fortsatt lågt entreprenörskap i Sverige enligt senaste GEM-studien

Fortsatt lågt entreprenörskap i Sverige enligt senaste GEM-studien
Siffrorna må se dystra ut, men intresset för entreprenörskap är det inget fel på. När ESBRI arrangerade ett GEM-seminarium 27 januari var föreläsningssalen fylld till bristningsgränsen. De resultat som presenterades från talarstolen visade dock en mer negativ bild av svenskarnas entreprenöriella aktiviteter.


Fortsatt lågt entreprenörskap i Sverige enligt senaste GEM-studien
Global Entrepreneurship Monitor (GEM)* är en internationell studie som årligen mäter de entreprenöriella aktiviteterna i en rad länder. För varje år tillkommer fler och fler länder. År 2003 deltog hela 41 länder vilket motsvarar 62 procent av världens befolkning.

2003 års GEM-rapport är ännu inte färdigställd, men under seminariet presenterade GEMs iniativtagare professor Paul Reynolds, Babson College och London Business School, en rad intressanta smakprov. Resultaten kommenterades därefter av f d statsministern Carl Bildt och IVAs vd Lena Torell.

Fortsatt lågt entreprenörskap i Sverige enligt senaste GEM-studien
Paul Reynolds presenterade en gruppering av GEM-länderna som visade att Chile, Sydkorea, Nya Zeeland, Uganda och Venezuela är toppnationerna om man ser till entreprenöriella aktiviteter. Brasilien, Kina, Indien och Mexiko är snäppet sämre. ”Medelentreprenöriella” är Argentina, Australien, Kanada, Hong Kong, Ungern, Irland, Slovenien, Spanien, Thailand, Storbritannien, USA och Singapore, men i denna grupp finns också Danmark och Island.

Först i kategorin ”under medel” återfinns Sverige, tillsammans med Finland, Norge, Tyskland, Grekland, Israel, Italien, Schweiz och Sydafrika. Lägst är den entreprenöriella aktivitetsgraden i Taiwan, Kroatien, Frankrike, Holland, Polen, Japan och Ryssland.

När länderna rangordnas var för sig blir bilden ännu mer nedslående. Liksom föregående år får Sverige se sig besegrat av våra nordiska grannar, om än knappt. Svenskarna är alltså sämst i Norden på entreprenörskap, men hamnar lågt även i en internationell jämförelse med 40 andra länder. En av förklaringarna till den låga entreprenöriella aktiviteten är avsaknaden av positiva förebilder. Såväl Reynolds som de båda kommentatorerna återkom till detta.

- I vissa länder är bara en av femtio vuxna involverad i entreprenöriella aktiviteter. Det betyder att de flesta inte känner någon som håller på att starta företag. Man känner inte ens någon som känner någon som är entreprenör, sa professor Reynolds.

- I länderna som ligger i topp ses däremot inte entreprenörskap som något läskigt eller mystiskt. Det är bara något som folk gör.

Paul Reynolds konstaterade att det närmaste nätverket är oerhört viktigt för en potentiell entreprenör. I länder där de entreprenöriella förebilderna är få måste istället utbildningssystemet fylla informationsbehovet. Han menade också att det klassiska riskkapitalet bara utgör en bråkdel av investeringarna i nya företag. I de flesta fall är det entreprenörens släktingar, vänner, grannar och kollegor som finansierar företaget.

- Men de informella investeringarna består inte i att rika tanter skriver ut checkar så att deras unga släktingar kan driva butiker. 80 procent vill ha tillbaka de pengar de investerat, sa Reynolds.

Fortsatt lågt entreprenörskap i Sverige enligt senaste GEM-studien
När det blev Carl Bildts tur att reflektera över det svenska entreprenörskapet pekade han på en rad gynnsamma faktorer som talar för att Sverige har förutsättningar att bli mer entreprenöriellt. Samtidigt ville han gärna se en förändring på skattesidan. Han passade på att introducera Paul Reynolds till begreppet ”3:12-reglerna”.

- Men be mig inte att förklara dem, det är alldeles för komplicerat. Särskilt för dem som måste följa reglerna, sa han.

Carl Bildt slog dock fast att enbart skattesänkningar inte är tillräckligt för att fler företag ska skapas. Sverige måste bli mindre storföretagsorienterat, och få en mer entreprenöriell kultur.

- Om vi misslyckas med entreprenörskapet kommer vi också att misslyckas med välfärden, varnade han.

Fortsatt lågt entreprenörskap i Sverige enligt senaste GEM-studien
Även Lena Torell betonade de allmänna attityderna till entreprenörskap. Hon talade också om storföretagens roll i kunskapssamhället och efterlyste ökade incitament för forskare att kommersialisera sin forskning.

- Om vi litar alltför mycket på storföretagens investeringar i FoU är vi ute på tunn is. När de börjar gå dåligt eller lämnar landet har vi inte mycket kunskap kvar i Sverige, sa Torell.

* ESBRI är ansvarigt för den svenska delen av GEM. Sveriges medverkan i GEM 2003 stöds av NUTEK, ITPS, VINNOVA och Svenskt Näringsliv. Mer information om GEM hittar du här. I Entré nr 1-04 publiceras en artikel med fler resultat från GEM 2003.


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu