Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Nya affärsmodeller för fossilfri trafik
Foto: Ant Rozetsky/Unsplash.
Publicerad: 2019-11-15
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2019:

Nya affärsmodeller för fossilfri trafik

Kollektivtrafikens övergång till fossilfria drivmedel går trögt. Affärsmodellen bygger på kraftiga subventioner och incitamenten för att införa ny teknik är låga. Det visar Rami Darwish i sin licentiatuppsats.

Transportsektorn står inför stora utmaningar. Med sin licentiatuppsats ville Rami Darwish ta reda på vilken betydelse bussoperatörers affärsmodell har för, och hur den påverkas av, det systemskifte som övergången till fossilfria drivmedel innebär. Han menar att flexibla affärsmodeller är en förutsättning för att teknikskiftet till fossilfria bränslen ska kunna få genomslag. Uppsatsen har titeln The Missing Link: Business Models Lock-in in Sociotechnical Transitions och har lagts fram vid KTH.

I en fallstudie följde Darwish ett utvecklingsprojekt i Södertälje där lokalbussar laddas under färd, med induktionsteknik. När bussarna inte behöver stå stilla under laddning ökar tiden då de kan vara i drift. Intressenter i projektet var tillverkare, energibolag, lokaltrafiken, bussföretag, kommunen samt ett forskarlag från KTH.

Han visar att bussbolagens möjlighet att förnya sina affärsmodeller begränsas av myndighetsföreskrifter och bidragssystem. De vidmakthåller befintliga system och gör det svårt för bussföretagen att prova och utveckla nya metoder för exempelvis induktiv laddning.

Kontakta rami.darwish@indek.kth.se


Text: Anna-Karin Florén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu