Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatTa del av vår Q&A med Johan Wiklund på temat adhd och entreprenörskap
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Generösa gamers hjälper spelföretagen
 
Publicerad: 2019-11-25
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2019:

Generösa gamers hjälper spelföretagen

När användarna är med och utvecklar spelen blir de mer lönsamma. Det visar Peter Ek som har studerat hur dataspelsbranschen bjuder in användarna i utvecklingsarbetet.

Digital teknik och öppen innovation gör att produkter och tjänster kan utvecklas på nya sätt. I dataspelsbranschen har flera aktörer testat att i varierande grad involvera användarna i produktutvecklingen – både före och efter att spelen lanseras. Peter Ek har studerat hur det kan gå till, och vad det ger för resultat. Han har lagt fram sin avhandling Managing Digital Open Innovation with User Communities: A Study of Community Sensing and Product Openness Capabilities in the Video Game Industry vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

– Dataspelsbranschen är beroende av att få fram konkurrenskraftiga produkter som gör att företagen går bra och överlever. Samtidigt går både den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen fort och det är viktigt med kunskap om användarna för att ta fram bra produkter, säger han.

Generösa gamers hjälper spelföretagen
Andra branscher borde kunna ha nytta av att titta på hur dataspelsbranschen har involverat användarna i utvecklingen av nya spel, menar Peter Ek, Uppsala universitet.
Peter Ek har studerat två områden. Det första handlar om hur företag använder sig av och integrerar information från användarforum under produktutvecklingen. Det andra området han har studerat är hur företag designar spel. I vissa fall har delar av programmeringskoden gjorts tillgänglig för användarna, för att de på egen hand ska kunna vidareutveckla spelet efter lanseringen. En fallstudie i avhandlingen illustrerar hur ett av Sveriges största dataspelsföretag på olika sätt har involverat användarna i arbetet med att utveckla ett nytt spel. Företaget hade som metod att placera utvecklingsprocessen nära användarna.

– Det gjorde att utvecklarna fick tillgång till, och kunde internalisera, viktig information om användarna. I vissa fall kunde användarna också fungera som bollplank kring olika produktaspekter, till exempel användargränssnitt eller inriktning på kommande utveckling, konstaterar han.

Peter Ek har även gjort en bredare kvantitativ undersökning där alla svenska företag i dataspelsbranschen har kontaktats. När studien genomfördes fanns det runt 200 företag. De har fått frågor om i vilken grad produkten som utvecklas kan vara öppen, hur det påverkar utvecklingsprocessen och om det har någon effekt på försäljningen. 150 produkter har analyserats. I linje med tidigare forskning anser Peter Ek att ju mer företagen låter användarna vara med och innovera, desto fler möjligheter skapas.

– Att vara nära användarna visade sig ha en positiv effekt på både lönsamhet och försäljning, men bara när deras feedback faktiskt användes i produktutvecklingen. Annars kan det i stället bli mer kostsamt.

– Det finns många sätt att göra det här på, och man kan behöva anpassa sig efter användarna och deras kunskapsnivå. Men om det sköts på ett bra sätt finns möjlighet att snabba på utvecklingsarbetet, säger Peter Ek.

En snabb process innebär en stor fördel i en bransch där utvecklingsarbete är dyrt och en misslyckad satsning kan innebära konkurs. Att vara nära användarna kan ge det avgörande försprånget då konkurrensen är stenhård. Men att lyckas skapa en fungerande och effektiv process för hur användarna ska involveras är inte helt enkelt.

Ibland finns det interna motsättningar som gör att det inte fungerar. Såväl medarbetare som chefer behöver vara öppna för det här arbetssättet, annars kan nyttan av informationen bli begränsad. I värsta fall kan utvecklingsarbetet snarare ta längre tid. Enligt Peter Ek är nyckeln till framgång att skapa formella kanaler, till exempel användartester. Sedan gäller det att vara lyhörd för vad som kommer fram under arbetets gång.

Utvecklingsarbetet fortsätter även efter att spelet har lanserats. Också då kan användarna vara till hjälp. Genom att designa ett spel som en plattform för intern och extern utveckling, kan företaget bjuda in användarna att påverka och utveckla valda delar av spelet.

– Sannolikt är det användarna som vet mest om hur spelet faktiskt används. Företagen är ofta bättre på stora förändringar medan användarna kan göra mindre justeringar. Det viktiga är att den interna och externa utvecklingen kompletterar varandra, säger Peter Ek.

Vilka delar användarna kan vara med och utveckla varierar. Till väldigt kunniga användare kan företaget dela med sig av koden. Andra användare kan behöva någon typ av mjukvara som gör att de själva kan generera innehåll.

De flesta företagen är inte särskilt villiga att släppa kontrollen över sina produkter. Peter Ek poängterar det är viktigt att göra väl avvägda val.

– Det är företaget som styr vad användarna kan göra. Men det är en trade-off mellan att dra nytta av innovationspotentialen och att förlora kontrollen över produkten. Ju mer du öppnar, desto mer kan användarna vara med och innovera. Det ger större möjligheter.

När Peter Ek inledde sin forskning visste han att en del företag i spelbranschen är duktiga på att involvera användarna. Det var en av anledningarna till att han fann ämnet intressant, ändå blev han överraskad över hur utbredd metoden var. Han tror att andra branscher skulle kunna lära av hur dataspelsbranschen arbetar. Samtidigt påpekar han att dataspelsbranschen utgör en speciell kontext. Den är helt digital och global, och användarna är både kunniga och engagerade. En tillräckligt stor andel av användarna kan dessutom tänka sig att lägga ner många timmars arbete på utveckling utan ekonomisk ersättning.

– Det behövs en motiverad användarskara som vill bidra, och en digital kontext. Men med det sagt tror jag att andra kan ha nytta av att fördjupa sig i hur man gjort inom dataspelsbranschen, säger han.

Själv vill Peter Ek gärna fortsätta studera digital teknik och dess effekter på produktutveckling, men även hur digitalisering och internationalisering påverkar företags utvecklingsprocesser.

– De här produkterna är internationella från första dagen. Distributionen är digital och sker över stora delar av världen. Det vore intressant att fördjupa sig i.

Kontakta peter.ek@fek.uu.se


Text: Annika Sjöberg


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu