Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Tiden är mogen för äldre företagare
På den svenska arbetsmarknaden anses 50-åringar vara för gamla, i USA kämpar åldermännen Biden och Trump om presidentjobbet. Foto: Marcus Spiske/Unsplash.
Publicerad: 2020-11-13

Tiden är mogen för äldre företagare

Antalet äldre företagare ökar i Sverige, men gruppen osynliggörs. Den är inte föremål för riktat stöd, och äldre företagare har få kända förebilder. Här finns en dold potential.

Professorerna Carin Holmquist och Elisabeth Sundin är båda pensionerade, men fortsätter arbeta ändå. Och så är det också med många företagare: De vill fortsätta göra det de är bra på och tycker är roligt, trots att de har fyllt 65 år. Andra upplever diskriminering på arbetsmarknaden, och väljer därför att starta företag som seniorer.

12 november 2020 föreläste Carin Holmquist och Elisabeth Sundin under rubriken ”Äldres företagande – vad bidrar det till och för vem?” Deras Estrad:webbinarium drog en stor publik och skapade engagemang – det var många som ville vara med och diskutera äldres företagande.

Men vem räknas då som äldre? Frågan har inget enkelt svar. I tidigare studier har gränsen dragits vid olika åldrar, från 45 till 65+.

Tiden är mogen för äldre företagare
Elisabeth Sundin. Foto: Linköpings universitet.
- Ibland får man höra att ”70 är det nya 50!” och många hävdar att de värdesätter erfarna medarbetare. Men rent allmänt ses det i Sverige som negativt att vara äldre, sa Elisabeth Sundin.

Sammanhanget avgör också. I vissa yrkesroller förväntar vi oss att se en äldre, mer erfaren och trygg person. Sundin exemplifierade med busschaufförer, präster och snickare. I andra sammanhang, till exempel en modebutik, förväntar vi oss kanske en yngre person. Personer som dansar balett pensioneras tidigt, medan andra yrkesgrupper som också sliter med kroppen – exempelvis inom hemtjänsten – får knega på.

- Och alla vet ju att Zlatan börjar bli för gammal för sitt jobb. Han fyller snart 40.

Elisabeth Sundin och Carin Holmquist har inte brytt sig om att sätta några åldersgränser i sin forskning. Deras ansats är mer pragmatisk.

- Vi har gått ut och sagt att vi vill prata med personer som är äldre och företagare. Det många som hör av sig, från 50-åringar och uppåt.

- Det är ett problem att statistiken ofta stannar vid 65 år. Det innebär att man osynliggör och klumpar ihop äldre personer till en massa – som om det inte är någon skillnad på 65-åringar och 95-åringar. Och det är det ju, sa Sundin.

Tiden är mogen för äldre företagare
Carin Holmquist. Foto: Terese Holmquist.
I ett uppdrag för OECD har Carin Holmquist undersökt om det finns företagarstöd som riktar sig specifikt till äldre, till exempel särskilda inkubatorer. Det gör det i princip inte.

- Det är viktigt att betona att många som är 65+ och företagare, har varit företagare innan det också. Och om man startar företag vid 40 är det ganska stor sannolikhet att man fortsätter även efter 65. Men ändå ser man inte äldre som en grupp att satsa på, sa hon.

Antalet äldre företagare ökar inom hela EU, och globalt sett får vi allt fler vitala äldre – framför allt i västvärlden. I Sverige är 20 procent av befolkningen 65 år eller äldre.

- Men vi ser också att arbetsmarknader är utsatta för ålderism. Först 2009 fick vi en lag i Sverige mot diskriminering på grund av ålder, påpekade Carin Holmquist.

Människor som väljer att starta företag uttrycker ofta att de vill förverkliga sina idéer och stå på egna ben. De motiven återkommer även hos äldre företagare. Men de äldre anger också andra orsaker.

En del menar att de inte längre är uppskattade på sin arbetsplats. Att starta eget kan vara ett sätt att avsluta yrkeslivet på ett värdigt sätt. Ett annat motiv är att de upplever att de har byggt upp sin kompetens under lång tid, och att det nästan skulle kännas oansvarigt att sluta när de är på topp. Ett tredje åldersspecifikt skäl har att göra med att de inser att tiden är knapp. Det kan finnas en otålighet och en vilja att hinna med att uträtta något som företagare.

Om företagaren väljer att starta solo eller i team, och om företaget blir en kreativ idéspruta eller en snabbväxare, har inte att göra med företagarens ålder. Det handlar mer om personen och branschen, förklarade forskarna.

- Våra studier visar att det finns kompetens, riskvilja och framtidstro bland äldre företagare. Det bör tas till vara. Vi måste sluta se äldre som en belastning, och sluta klumpa ihop dem, sa Elisabeth Sundin.

- Det vore bra om vi kunde blanda äldre och yngre nyföretagare mer. Vi borde ha inkubatorer där äldre och yngre med idéer kan träffas och bygga nätverk. Ålderismen finns inte bara hos de yngre, utan även hos oss äldre, sa Carin Holmquist.

Hon menade att det inte handlar om att äldres kompetens är viktigare än yngres, eller vice versa. Idealet vore om vi kunde se en människas kompetens utan att koppla den till hens ålder. Och Holmquist skulle också vilja se fler äldre förebilder, som företagare kan spegla sig i. Ingvar Kamprad och Gudrun Sjödén är de som oftast lyfts fram, men det finns många fler.

- De äldre företagare som vi har stött på trivs med tillvaron. De har valt företagande för att få det liv de vill ha. Vi ska vara glada över att vi inte har så mycket nödvändighetsföretagande bland äldre i Sverige. När jag besökte Kalifornien för tio år sedan mötte jag många som jobbade som guider för att dryga ut pensionen, sa Carin Holmquist.

Se hela föreläsningen som webb-tv.

Kontakta carin.holmquist@hhs.se
elisabeth.sundin@liu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu