Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
”Patent inget måste för riskkapitalister”
Marcus Holgersson var en av tre föreläsare på det välbesökta webbinariet om immateriella tillgångar.
Publicerad: 2020-12-17

”Patent inget måste för riskkapitalister”

Vad är immateriella tillgångar, och hur kan företag hantera dem för att skapa värde? På årets sista Estrad:webbinarium fick publiken ta del av både forskningsrön och expertråd.

Tre talare delade med sig av sin kunskap på Estrad 16 december 2020: Marcus Holgersson, Chalmers, Anna Lundqvist, PRV, och Kjell-Håkan Närfelt, Vinnova. Webbinariet arrangerades av ESBRI i samarbete med PRV. Först ut var Anna Lundqvist som gav en introduktion till ämnet.

- Immateriella tillgångar finns i alla företag, men vi tänker kanske inte så mycket på dem. De uppstår i det tankemässiga arbetet, sa hon.

För 50 år stod materiella tillgångar, sådana som man kan ta på, för det största värdet i företag. I dag har man räknat fram att uppåt 90 procent av företags värde ligger i immateriella tillgångar som spetskunskap, design, franchiseavtal, databaser och goodwill.

- Många företag säger att personalens kunskap är den allra viktigaste tillgången. En annan viktig immateriell tillgång är företagets avtal.

PRV arbetar för att skydda svenska innovationer med hjälp av de fyra immateriella rättigheterna: upphovsrätt, patent, varumärkesskydd och mönsterskydd. I en vanlig penna kan man hitta alla fyra.

- När du håller i en penna har du hela handen full av immateriella värden. Pennan kan ha en mönsterskyddad design, ett varumärkesskyddat namn och en patenterad teknik. Och om du skriver en vacker dikt med den får du automatiskt upphovsrätt, sa Anna Lundqvist.

Låg kunskap om värdena
Men trots att de immateriella rättigheterna är så värdefulla är kunskapen om dem begränsad. Långt ifrån alla företag slår mynt av de tillgångar de har, och även bland rådgivare och jurister saknas kunskap. Det gör att stora värden riskerar att gå förlorade.

Marcus Holgersson forskar om innovation och strategier för immateriella tillgångar. Han använde en artikel där Amazon-grundaren Jeff Bezos pratar om beslutsfattande som utgångspunkt för sitt anförande.

- Jeff Bezos poäng är att man behöver fokusera på de beslut som är irreversibla. De får stora konsekvenser och man kan inte gå tillbaka och ändra dem. Jag tycker att resonemanget stämmer överens med många viktiga beslut kring immateriella tillgångar, sa Marcus Holgersson.

Han visade en bild av en nyckel i en dörr, och menade att den kan symbolisera beslutsfattandet som många entreprenörer står inför.

- Dörren är låst och bakom den finns en uppfinning som är företagets viktigaste tillgång. Det finns bara en nyckel, den kan endast användas en gång, och det går inte att stänga igen när man väl har öppnat. Vem ska man låsa upp dörren för? När – och varför? Det är ett komplicerat beslut som kräver stor eftertanke. Och ett företag kan ha hundra eller tusen sådana dörrar…

Det finns inga givna svar på hur företag bör agera, alla lösningar har för- och nackdelar. Ett företag kan gynnas av att ha kvar sin uppfinning bakom lås och bom, och slå mynt av den immateriella tillgång som en företagshemlighet innebär. Ett annat företag kan kanske tjäna mer på att patentera tidigt.

Tips på vägen
Holgerssons tips till entreprenörer är att sätta sig in i vad olika beslut kring immateriella tillgångar innebär för företaget. Han menar att IP-strategin (från engelskans intellectual properties) måste hänga ihop med affärsmodellen. I startups ändras ofta affärsmodellen många gånger under resans gång, och om företaget har fattat oåterkalleliga beslut om IP-strategin kan det ställa till med stora problem. Lösningen är att designa flexibla IP-strategier.

- IP-strategi handlar lika mycket om de egna tillgångarna, som att få access till andra företags teknologi. Och i komplexa situationer behöver företag hantera många uppfinningar. Det kan finnas olika motiv bakom olika delar av IP-strategin, till exempel att skydda mot imitation eller undvika att hamna i tvister med andra företag.

Ett motiv till patentering kan vara att attrahera kapital. Många entreprenörer tror att venture capital-bolag kräver patent för att överhuvudtaget överväga att investera. Men när Marcus Holgersson intervjuade 30 riskkapitalister i Stockholm och Silicon Valley visade det sig att det inte stämde.

- Riskkapitalister tycker inte alls att patent är ett måste, men däremot är det viktigt för dem att entreprenören har en tydlig strategi för hur immateriella tillgångar ska hanteras. Det viktiga är att man har tänkt igenom IP-strategin, att den genomsyrar företaget och passar ihop med affärsmodellen.

Ibland ställs öppen innovation mot patentering, som om de vore varandras motsatser. Men det är också en felaktig uppfattning, enligt Marcus Holgersson.

- Mina studier visar tvärtom att ju mer öppen innovationsstrategi ett bolag har, desto viktigare blir patenten, sa han.

Kjell-Håkan Närfelt konstaterade att IP-frågornas fokus har skiftat från skyddande till värdeskapande den senaste tiden. Det är en utveckling som han välkomnar.

- Jag känner inte till några företag som tjänar stora pengar på att sitta i rättegångar. Vinsten kommer ju när kunder betalar för företags varor och tjänster, sa han.

Han betonade att det är lika viktigt att sätta sig in immateriella tillgångar för tjänsteföretag som för tillverkande företag – och även för akademiker.

- Forskare bör reflektera över vilka immateriella tillgångar de skapar, och hur de kan ge affärsnytta och samhällsnytta. Kunskapstillgångar uppkommer både inom näringslivet och akademin.

Närfelt höll med Holgersson om att IP-strategin måste kopplas till affärsmodellen. Men helst bör företagaren starta tankeverksamheten kring immateriella tillgångar långt innan en affärsmodell är formulerad.

- Vad kommer att göra mig unik på marknaden? Varför ska någon köpa mina produkter eller samarbeta med mig? Redan när företagaren funderar över de frågorna behöver en inventering göras av de egna och konkurrenternas tillgångar. Fokus måste ligga på värdeskapande, sa Kjell-Håkan Närfelt.

Kontakta
marhol@chalmers.se
anna.lundqvist@prv.se
kjell-hakan.narfelt@vinnova.se

Se hela föreläsningen som webb-tv

Ta del av föreläsarnas presentationer

Läs artikelserien om immateriella tillgångar

Vill du testa de dolda tillgångarna i ditt företag?
Testa PRVs tjänst Genomlysningen

Ocean Tomo har studerat de immateriella tillgångarnas andel av företags värde


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu