Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2004-11-19
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2004:

Svensk-tanzaniskt samarbete utan ”braindrain”

På Handelshögskolan vid Umeå universitet pågår sedan sex år tillbaka ett samarbetsprojekt med University of Dar es Salaam i Tanzania. Projektet syftar till att bygga upp den tanzaniska forskarkompetensen - utan att stjäla de skarpaste hjärnorna.

Jan-Erik Jaensson är lektor på Umeå universitets företagsekonomiska institution. Han har varit med ända sedan Handelshögskolan inledde sina samarbeten med afrikanska länder.

- 1985 började vi med så kallade minor field studies. Vi fick då stöd av Sida för att skicka svenska studenter till utvecklingsländer och startade senare ett projekt med lärarutbyten i Zimbabwe, säger Jaensson.

Tolv år senare satt professor Lettice Rutashobya på University of Dar es Salaam och funderade över hur hon skulle kunna utveckla universitets företagsekonomiska institution. Hon ville ha partners på olika universitet och kontaktade biståndsorganisationer i exempelvis Norge, Holland och Storbritannien. Handläggaren på svenska Sida hittade av en slump informationen om Umeå universitets Zimbabwe-projekt och ledde Rutashobya dit. Snart for en delegation från Tanzania till Umeå.

- Man skulle kunna säga att det var ”kärlek vid första ögonkastet”, på ett professionellt plan. De var intresserade av forskningsteman som små och medelstora företag, entreprenörskap och kvinnors företagande - ämnen som bland andra Carin Holmquist varit engagerad i länge här på Umeå universitet.

- Nu är samarbetet inne på sjunde året. Vi fick 10 miljoner av Sidas forskningsenhet SAREC för de första 6 åren. 2004 fick vi ytterligare 10 miljoner för de kommande 4 åren.

Bygger stabil kompetens
Projektet har hittills resulterat i ett flertal tanzaniska licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar. Fler är på gång. Svenska och tanzaniska forskare har också tillsammans författat artiklar till internationella konferenser och vetenskapliga tidskrifter.

- Prognosen är att projektet ska ge 11 licentiatuppsatser i Umeå, och 13 doktorsavhandlingar i Tanzania.

Det svensk-tanzaniska samarbetet syftar till att bygga upp en stabil forskarkompetens vid University of Dar el Salaam. Därmed skiljer det sig från många andra forskningssamarbeten som snarare har lett till kompetensutvandring.

- Förr var det vanligt med ”braindrain”. De bästa forskarna skickades utomlands i fyra år för att skriva sina avhandlingar. Ofta ville de sedan inte återvända till sitt hemland.

- Vår modell är i stället att de tanzaniska doktoranderna kommer till Umeå tre månader per år under tre år. I Tanzania har de fullt upp med undervisning men när de kommer hit lyfts de ur sin sociala kontext och kan koncentrera sig på att jobba med sina avhandlingar. I princip skriver de hela avhandlingen på dessa tre gånger tre månader, säger Jan-Erik Jaensson.

Vid andra eller tredje Sverigebesöket lägger doktoranderna fram sina licentiatuppsatser. Doktorsavhandlingarna presenteras sedan hemma i Tanzania. Jaensson menar att mötet med den tanzaniska empirin kastar nytt ljus över den - mestadels västerländska - entreprenörskapsteorin. Han exemplifierar med Donath Raphael Olomis avhandling Entrepreneurial Motivation in a Developing Country Context. Incidence, Antecedents and Consequences of Growth-Seeking Behaviour Among Tanzanian Owner-Managers från 2002.

- Olomis studie visar att man i Tanzania startar företag för att överleva. Motiven att växa och utveckla företaget finns inte. Men de statliga organisationerna tror att det funkar som i väst, och de utformar stödet efter det.

Två licar under 2004
Hittills under 2004 har två licentiatuppsatser lagts fram. Den ena, Entrepreneurship in a Developing Economy, är skriven av Swithina Mboko. Hon har intervjuat sex kvinnliga småföretagare i Zimbabwe och konstaterar att deras strategiska val påverkar utfallet.

Slutsatserna från Mbokos studie är att företagets beskaffenhet, företagarens syn på omvärlden samt personens egenskaper som företagsledare och entreprenör formar strategierna. För sin kommande doktorsavhandling avser hon att fördjupa undersökningen genom enkätstudier till ett större antal småföretagare.

Den andra licentiatuppsatsen har lagts fram av Omari Khalifa Mbura. Titeln är The Role of Entrepreneurial Networks in the Acquisition of Marketing Information (MI) Resources: Selected Small Manufacturing Firms in Tanzania.

Mbura intresserar sig för nätverkande och marknadsinformation i småskaliga företag med mellan 6 och 49 anställda. I uppsatsen går han igenom befintliga teorier och skapar en modell för hur företagets interna och externa nätverk påverkar dess anskaffning av marknadsinformation. Modellen kommer att testas på 200 tillverkande småföretag i hans doktorsavhandling.

För mer info: jan-erik.jaensson@fek.umu.se


Text: Åse Karlén


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu