Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2005-10-19
Följande text publicerades även under vinjetten ”Porträttet” i Entré nr 3, 2005:

Elisabeth Sundin, professor på två ben:

”Entreprenörskapsfältet har exploderat oerhört”

Professor Elisabeth Sundin har ägnat de två senaste decennierna åt att forska om de små och medelstora företagens problem och villkor. I dag står hon med ett ben i forskning om företagande, och med det andra i forskning om arbetslivet.

Elisabeth Sundin inledde sin forskarkarriär lite av en slump. Efter grundutbildningen i företagsekonomi och statsvetenskap i Uppsala arbetade hon som gymnasielärare och på revisionsbyrå. Hon kom sedan till Umeå som medföljande maka när hennes man fick jobb som historiker på universitetet.

- När det blev dags att söka jobb skickade jag ansökningar till ett antal revisionsbyråer och till olika institutioner på universitetet. Jag fick napp på företagsekonomiska institutionen där Dick Ramström basade. Valet av ämne blev därför ganska naturligt - det skulle ha med småföretag att göra, säger Elisabeth Sundin.

Hon började forska kring spridningseffekter och företagsetableringar i anslutning till att Stålverk 80 skulle byggas i Luleå. När det sedan inte blev något stålverk var intresset redan grundlagt och hon fortsatte på inslagen bana.

- Som många andra i Umeå hade jag ett regionalt fokus, något som jag alltid har behållit i min forskning. Det här tycker jag är mycket intressant och det har inte mist sin relevans trots en mer global tid. Konsumtionen kommer alltid att vara lokal - den finns där konsumenterna finns.

Tillsammans med Carin Holmquist startade Sundin senare FEM, ett forskningsprogram om kvinnors företagande inom FSF. Det intresset har hon också behållit.

- Det finns en föreställning om att företagande ska vara könsöverskridande, men det är en feluppfattning. Företagande kan vara könsöverskridande - men bara för män. De kan ta sig in i kvinnodominerande branscher genom företagandet. Men i stort är könssegregeringen inom företagandet striktare än på arbetsmarknaden.

Små beroende av stora
I dag är Elisabeth Sundin verksam som professor vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping och på ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet. Entreprenörskap i den offentliga sektorn är ett område hon har ägnat mycket tid åt.

- Den offentliga sektorn har en stor fördel: det händer mycket. Det finns mycket tjänsteproduktion och tjänster är intressanta. Det är också lättare att få tillgång till dokumentation inom den offentliga sektorn.

Hon menar att gränsen mellan det offentliga och det privata har blivit mindre tydlig. Man kan med ett pennstreck förvandla en skola från offentlig till privat.

- Ofta har en skola som övergår i privat verksamhet kvar samma lärare och samma finansiär, det vill säga skattepengar. Det privata är beroende av det offentliga och tvärtom. De två sektorerna är sammanflätade, och det gäller inte bara i Sverige.

Sundin menar också att entreprenörskap och småföretagande är sammanflätat med de större företagen och organisationerna.

- Att forska enskilt om småföretag tror jag inte är så fruktbart. De kan inte förstås om inte relationen till de större företagen och organisationerna tas i beaktande. Småföretagen blir mindre och mindre fria. De är alltid beroende av större organisationer. För att gynna småföretagsamheten måste detta förhållande studeras.

Tillsammans med professor Magnus Klofsten är Sundin med i den forskargrupp som Vinnova har utsett till att bilda ett kompetenscentrum inom arbetslivsområdet vid Linköpings universitet. De kommer att ansvara för det som rör entreprenörskap och innovationer.

- Att koppla ihop forskning om entreprenörskap och innovationer med frågor som rör arbetsmarknaden är viktigt. Det görs sällan, men för folk i allmänhet är företagande ofta ett arbetsmarknadsbeteende. Många gör hoppar ju fram och tillbaka mellan att vara anställda och att vara egna företagare. I det här projektet försöker vi knyta samman de här två kunskapsområdena.

Många teoribildningar
När det kommer till entreprenörskapsforskningen som helhet verkar Elisabeth Sundin ganska nöjd. Men hon tycker att fältet borde integreras mer i den övriga forskningen.

- Entreprenörskapsfältet har exploderat oerhört. Om det är positivt eller negativt vet jag inte, men kul är det. En viss separation kan nog vara bra i början, men nu är det ett etablerat forskningsfält. Det finns professorer i entreprenörskap på snart nog alla lärosäten och ämnet har gjort intrång i undervisningen. Det tycker jag är bra. Fältet har vidgats också, man kan läsa avhandlingar om entreprenörskap inom alla typer av ämnen numera. Det har gjort att ämnet har fått in många olika teoribildningar. Det är också roligt, säger Sundin.

Fakta

Namn: Elisabeth Sundin

Bakgrund: Disputerade i företagsekonomi 1980 vid Umeå universitet. 1999 blev hon professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Sedan 2000 är hon professor vid Arbetslivsinstitutet och vid Linköpings universitet. Hon sitter också med i styrelserna för FAS och ITPS.

Aktuell: Med nytt Vinnova-kompetenscentrum inom arbetslivsområdet: Managing Mobility for Learning, Health and Innovation, där hon tillsammans med Magnus Klofsten ansvarar för entreprenörskapsbiten.

För mer info: elisabeth.sundin@arbetslivsinstitutet.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu