Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2006-03-30
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2006:

FSF presenterar nya forskningsprogram

Forum för småföretagsforskning, FSF, har lanserat en ny forskningsstrategi. Framöver kommer de att satsa på fyra stora forskningsområden. Tre av dessa presenterades på årets upplaga av Småföretagsdagarna i Örebro i januari 2006.

Det första nya forskningsområdet är Tillväxt och dynamik i svenskt näringsliv. Här kommer fokus att ligga på frågor som: vad vet vi om tillväxt, och vad behöver vi veta? Hur genererar vi kunskap om tillväxt? Forskningsledare är Johan Wiklund, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Carin Holmquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Dynamik i näringslivet skapas i huvudsak av fyra processer: företagsstarter, företags entreprenöriella aktiviteter, tillväxt samt företagsnedläggningar. De fyra processerna hänger ihop, men den sistnämnda verkar ligga Johan Wiklund särskilt varmt om hjärtat.

- Det här med misslyckande är viktigt. Hur hårt man som företagare drabbas av ett misslyckande påverkar ju även viljan att starta företag. I Sverige finns en obalans mellan risk och belöning. Företagare straffas hårt om de misslyckas, men belönas för dåligt när de lyckas. Det behövs mycket mer forskning om misslyckat företagande, och hanteringen av misslyckande bör föras in i entreprenörskapsundervisningen. Med kunskap om detta blir man bättre förberedd för att både verka och misslyckas som företagare, sa Johan Wiklund under Småföretagsdagarna.

Nästa forskningsområde, Företagandet i lokal och regional utveckling, presenterades av forskningsledarna professor Bengt Johannisson, Växjö universitet och professor Åsa Lindholm-Dahlstrand, Högskolan i Halmstad. Programmet kommer att belysa alla typer av regionala kontexter, även de urbana.

Globalt och lokalt
Till de områden som kommer att studeras hör: företagsklimat i olika regioner, samspel mellan företag i och mellan regioner samt universitetens och högskolornas roll i den regionala utvecklingen. Särskild vikt kommer att läggas vid akademisk kunskap om teknik och vad den betyder för företagandet. Åsa Lindholm-Dahlstrand har studerat hur det förhåller sig i Göteborg.

- Det finns en stark koppling mellan regionens nya teknikbaserade företag och Chalmers. De här företagen har en stark lokal koppling. I regionen finns även en framväxande biotekniksektor, där det globala samarbetet har stor betydelse. För att en region ska klara sig bra måste det finnas en dynamik mellan det globala och det lokala perspektivet, mellan en urban och en rural livsform och mellan komplex och enkel kompetens. Då klarar man också teknikskiften i framtiden, sa Åsa Lindholm-Dahlstrand.

Forskningsledare för programmet Omvandling av och förnyelse i offentlig verksamhet är adjungerad professor Anders Lundström, Mälardalens högskola samt vd för FSF och professor Elisabeth Sundin, Linköpings universitet och Arbetslivsinstitutet.

Inom programmet kommer man att studera hur den offentliga sektorn ser ut i dag, och vilka förändringar den står inför. I vilken omfattning verkar småföretag och entreprenörer inom sektorn, och hur ser deras förutsättningar ut? Även export och skillnader mellan olika länder kommer att belysas.

- Jag tror att små företag kan få hjälp att nå ut i världen genom att komma in i den offentliga sektorn, sa Elisabeth Sundin. Behovet av entreprenörer i ekonomin som helhet gör att vi inte kan försumma den offentliga sektorn.

- En av de viktiga saker vi hittills har sett är att många entreprenörer i den offentliga sektorn riskerar att bli uppköpta. Det pågår en oligopolisering, där de stora offentliga aktörerna ersätts av stora privata aktörer. Vad uppnår vi då? Det behövs en dynamik i hela ekonomin - det behövs stora och små företag, och det behövs en offentlig sektor med stora och små företag. Jag är inte säker på att det finns småföretagsfördelar, men jag är ganska säker på att det finns storföretagsnackdelar.

Det sista nya forskningsområdet, som alltså inte fick någon närmare presentation under Småföretagsdagarna, är Politik för småföretag, entreprenörskap och innovation. Forskningsledare är professor Pontus Braunerhjelm, KTH och professor Maryann Feldman, University of Toronto, Kanada.

Allt är politik
Den dominerande forskningsfrågan inom programmet handlar om kopplingen mellan de faktorer som styr enskilda individers och företags agerande, och vilket utfall detta har på makronivå, mätt som tillväxt och välstånd.

Utgångspunkten är att ekonomisk tillväxt skapas i mötet mellan individer, idéer och den miljö som ger förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt. Följaktligen måste också den ekonomiska politiken i högre utsträckning bygga på dessa mikroekonomiska fundament för näringslivets omvandling och dynamik.

De övriga forskningsprogrammen har alla en koppling till den ekonomiska politiken och därmed också till detta forskningsområde, menar FSF. Bland annat planeras ett projekt som kommer att analysera hur olika ekonomisk-politiska åtgärder påverkar entreprenörskapets omfattning.

De fyra nya forskningsområdena inom FSF är i uppstartningsfasen och kommer att utvecklas vidare under året.

För mer info: anders.lundstrom@fsf.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu