Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2008-03-25
Följande text publicerades även i Entré nr 1, 2008:

Entreprenörskapet flödar på SSES och Handels

Entreprenörskap ses i dag som något mycket viktigt på Handelshögskolan i Stockholm. De håller i fyra kurser inom SSES kursbatteri och satsar på att bli en global hubb inom entreprenörskapsforskningen.

SSES kompetenscentrum på Handelshögskolan i Stockholm heter Center for Entrepreneurship and Business Creation, men kallas ofta kort och gott för E-sektionen. Föreståndare sedan starten 2001 är professor Carin Holmquist.

- Både när det gäller utbildning och forskning satsas det nu stort på entreprenörskap på Handels. SSES är en jättebra del i den satsningen. Vi har liknande synsätt och fokuserar på det tillämpade entreprenörskapet, säger Holmquist.

Till sommaren 2008 får centrumet veta om en så kallad Linnéansökan om nya forskningsmedel går igenom. Ansökan går ut på att E-sektionen på Handelshögskolan ska bli spindeln i nätet i ett större globalt nätverk av entreprenörskapsforskare. Holmquist vill knyta till sig forskare från hela världen under kortare perioder, snarare än att anställa på fast basis.

- Det behövs löpande input utifrån för att det ska hända något nytt. Vår ansökan bygger på ett helt nytt sätt att arbeta. Jag tror inte på härmning, det gäller att hitta en egen vinkling på saker - såväl inom företagande som inom forskning.

Risk för rundgång
Hon menar att det finns en stor risk för rundgång inom forskarsamhället. Med gällande praxis, där antal citeringar har blivit en kvalitetsstämpel, är det lätt hänt att samma forskare uppmärksammas hela tiden.

- Det finns en centrifugalkraft som gör att vissa forskare och vissa ämnen ständigt hamnar i centrum, och annat mest i periferin. Jag tror att man ska vara öppen och låta folk forska om det de vill, och använda de metoder de vill. Det är då det händer roliga, nya saker.

En ny masterutbildning på Handelshögskolan kommer också att ha stora inslag av entreprenörskap. Det blir en kombination av SSES kurser och Handelshögskolans övriga kurser inom entreprenörskap. Tanken är att kursdeltagarna parallellt med studierna ska driva sitt egna företag.

- I stället för att skriva uppsats så bygger de ett företag. Helst ska man nog ha en affärsidé redan när man söker till kursen. Vi kommer att få se mer och mer av den här typen av utbildning, inte bara inom entreprenörskapsområdet. Utbildningen generellt måste bli mer verklighetsbaserad, konstaterar Carin Holmquist.

SSES kurser är en viktig del i entreprenörskapssatsningen på Handelshögskolan. Lärosätets inkubator, SSE Business Lab, är en annan. Mikael Samuelsson är vd för SSE Business Lab, eller Labbet som det kallas i vardagligt tal. Han är även forskare på E-sektionen och håller i SSES kärnkurser Execution och Growth.

- När studenterna blir intresserade av entreprenörskap kan de komma till oss på E-sektionen. Vi skickar dem sedan vidare till SSES kurser, eller till våra egna kurser i entreprenörskap, och sedan kanske in i Labbet för att driva eget företag.

- Det finns ett flöde mellan SSES kurser och företagen på Labbet. I stort sett alla företag som nu sitter i miljön har gått en eller flera av kurserna inom SSES utbud, säger Mikael Samuelsson.

Det finns också ett tydligt flöde i SSES kärnkursutbud. Under Ideation hittar man på sin företagsidé, under Planning utvecklar man idén till ett företag, under Execution driver man företaget och under Growth, slutligen, leder man sitt företag till tillväxt.

- Man kan alltså i stort sett starta och driva upp sitt eget företag inom ett kurssystem. Sedan kan man gå vidare och delta i någon affärsplantävling, och kanske flytta in i Labbet. Det finns en oerhörd infrastruktur runt det här. Det borde ha funnits när jag gick i plugget, då fick vi göra allt själva.

Multinationell utbildning
Just nu sitter tio företag på Labbet, vilket är mer än fullt hus. En person sitter till och med i en städskrubb för att inte störa sina programmerare.

Mikael Samuelsson använder företagen i Labbet i sin forskning och undervisning, och gör bland annat case med dem som underlag. Men kunskapen ska också komma företagen till nytta.

- Tanken är att vi ska generera kunskap som är problemdriven, men även leverera tillbaka kunskapen direkt till studenter och företag. De som behöver hjälp ska inte behöva vänta på att vi forskare publicerar oss i någon amerikansk tidskrift.

En grupp som är mycket intresserad av entreprenörskap, och av att driva företag, är utbytesstudenter. De utgör en stor del av SSES studenter, cirka 60-70 procent, uppskattar Mikael Samuelsson.

- Det är coolt med SSES: Det kan finnas upp till 20 nationaliteter i en klass. Och projekten som studenterna driver kan handla om allt ifrån en mobiltelefonapplikation i Honduras, till en webbportal för hundägare i Turkiet eller ett relativt högteknologiskt musikprojekt i Sverige, säger han.

För mer info: carin.holmquist@hhs.se
mikael.samuelsson@hhs.seText: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu