Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Publicerad: 2009-12-02
Följande text publicerades även i Entré nr 3, 2009:

Forskning om kvinnors företagande ökar

Att främja kvinnors företagande har legat på den politiska agendan sedan början av 1990-talet. Myndigheten Tillväxtverket, som tidigare hette Nutek, har haft flera program i den riktningen. I Kvinnors företagande – från icke-fråga till självklarhet? (Tillväxtverket, 2009) bidrar författare med olika perspektiv på att främja kvinnors företagande. I ett kapitel poängterar Carin Holmquist och Elisabeth Sundin att forskning som har legat nära praktiken på ett bra sätt har kunnat bidra till insatser för kvinnors företagande. Och omvänt, som forskare har de lärt sig en hel del genom att medverka i programmen. Bland annat nämner de forskningsprogrammet FEM där de båda ingick, och en kartläggning som visar att forskningsområdet kvinnors företagande har expanderat kraftigt under senare år.

För mer info: gunilla.thorstensson@tillvaxtverket.se


Text: Jonas Gustafsson


 
Kommentera artikeln
Kommentarer
Namn
Länk till egen sajt/blogg
Kommentar
 
Mest lästa artiklar nu