Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Regionala företags förutsättningar för internationell konkurrenskraft

Utvärdering av en undersökningsmodell

av Ragnar Ahlström Söderling

I avhandlingen testas en så kallad ”Best Business Practice”-modell på tillverkande företag med minst tio anställda i Dalarnas län. Undersökningen genomfördes 2002. Modellen härstammar från Nya Zeeland och innebär att företags mäts utifrån ett antal index som har med deras processer att göra, till exempel kring kvalitetsfokus, benchmarking eller innovationsförmåga.

Utvärderingen visar att undersökningsmetoden kan ge god kunskap om näringslivets status i en region. En skillnad mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företag i studien är utnyttjandet av benchmarking. Marknadsledarna använder ett brett spann av jämförelsemått: de jämför sig med företag inom såväl andra branscher som andra länder. De är också mer innovativa och introducerar både nya produkter och nya processer.

Titel: Regionala företags förutsättningar för internationell konkurrenskraft – Utvärdering av en undersökningsmodell
Författare: Ahlström Söderling, Ragnar
År: 2006
Lärosäte: Stockholms universitet

Mest lästa artiklar nu