Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Managing Value Creation and Appropriation

ICT Integration for Business Renewal

av Joakim Björkdahl

Titel: Managing Value Creation and Appropriation – ICT Integration for Business Renewal
Författare: Björkdahl, Joakim
År: 2007
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu