Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

(Re)acting the City

Physical Planning Practices and Challenges in Urban Development Projects of the Entrepreneurial City

av Ana Mafalda Madureira

Titel: (Re)acting the City – Physical Planning Practices and Challenges in Urban Development Projects of the Entrepreneurial City
Författare: Madureira, Ana Mafalda
År: 2014
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu