Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Determinants and Effects of Innovation. Context Matters

av Sam Tavassoli

Titel: Determinants and Effects of Innovation. Context Matters
Författare: Tavassoli, Sam
År: 2014
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu