Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Adoption of quality management in SMEs

av Marcus Assarlind

Titel: Adoption of quality management in SMEs
Författare: Assarlind, Marcus
År: 2014
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu