Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Unlocking Potentials of Innovation Systems in Low Resource Settings

av Julius Ecuru

Titel: Unlocking Potentials of Innovation Systems in Low Resource Settings
Författare: Ecuru, Julius
År: 2013
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu