Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Stimulating Industrial Development in Uganda Through Open Innovation Incubators

av Joshua Mutambi

Titel: Stimulating Industrial Development in Uganda Through Open Innovation Incubators
Författare: Mutambi, Joshua
År: 2013
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu