Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Web-Enabled Customer Involvement in Innovation Activities – A Firm’s Perspective

av Natalia Ryzhkova

Titel: Web-Enabled Customer Involvement in Innovation Activities – A Firm’s Perspective
Författare: Ryzhkova, Natalia
År: 2015
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu