Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Value Network Transformation

Digital Service Innovation in the Vehicle Industry

av Asif Akram

Titel: Value Network Transformation – Digital Service Innovation in the Vehicle Industry
Författare: Akram, Asif
År: 2016
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu