Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Opportunity creation as a mixed embedding process

A study of immigrant entrepreneurs in Sweden

av Quang Evansluong

Titel: Opportunity creation as a mixed embedding process – A study of immigrant entrepreneurs in Sweden
Författare: Evansluong, Quang
År: 2016
Lärosäte: Jönköping University

Mest lästa artiklar nu