Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Hur ska du bli när du blir stor?

En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus

av Eva-Lena Lindster Norberg

Titel: Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus
Författare: Lindster Norberg, Eva-Lena
År: 2016
Lärosäte: Umeå universitet