Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Business Model Design for Strategic Sustainable Development

av César Levy França

Titel: Business Model Design for Strategic Sustainable Development
Författare: França, César Levy
År: 2017
Lärosäte: Blekinge tekniska högskola