Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Affärsstrategiskt ledarskap

En studie av samband mellan ledarskap, konkurrensstrategi och prestation i logistikintensiva handelsföretag

av Jan E. Skaug, Jan Skaug

Studiens huvudsyfte är att med en longitudinell ansats analysera och beskriva utvecklingsprocesserna i två företag, som utvecklats i olika riktningar under till synes likartade förutsättningar, för att härigenom bidra till ökad kunskap om ledarskap och konkurrensstrategi, samt ta reda på hur ledarskap och konkurrensstrategi påverkar företags prestationsnivåer. Två företag inom postorderbranschen har följts under ett tjugotal år. De båda studerade företagen skiljer sig markant vad avser såväl försäljning och resultat som markandsandel.

Studien visar att företagen agerade enligt två diametralt olika entreprenörsidéer; den traditionalistiska och den förnyande. Traditionalisten slog vakt om sin egen specialistroll och var spindeln i nätet som drog i olika trådar för att få medarbetarna att agera i enlighet med hans vision. Förnyaren släppte in specialister och verkade för decentralisering, kompetensutveckling och ansvarsfördelning.

Titel: Affärsstrategiskt ledarskap – En studie av samband mellan ledarskap, konkurrensstrategi och prestation i logistikintensiva handelsföretag
Författare: Skaug, Jan E.
År: 2000
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu