Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap

av Carin Holmquist & Elisabeth Sundin (red)

"En företagerska är inte en 'kvinnlig företagare' utan just en företagerska", skriver Carin Holmquist och Elisabet Sundin i boken "Företagerskan" med undertiteln "Om kvinnor och entreprenörskap". Och det finns faktiskt en hel del företagerskor: en tredjedel av alla nya svenska företag startas av en kvinna. Problemet är att de inte syns. Holmquist, Sundin och bokens övriga sex författare vill råda bot på företagerskornas osynlighet genom forskning. Några av kapitlen är teoretiska, bland annat analyseras sambanden mellan entreprenörskapsteori och genusteori. Andra kapitel har en empirisk prägel. Kvinnors entreprenörskap i friskolor, inom vård och omsorg, i livsmedelsbranschen och som managementkonsulter är några av temana. Per Trulssons kapitel handlar om att vara företagerska i en starkt mansdominerad bransch, nämligen tryckeribranschen.

Titel: Företagerskan: Om kvinnor och entreprenörskap
Författare: Carin Holmquist & Elisabeth Sundin (red)
Förlag: SNS Förlag
Utgivningsår: 2002
ISBN: 91-7150-860-0


Mest lästa artiklar nu