Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entreprenörskap på riktigt

av Carin Holmquist

Entreprenörskap på riktigtVad är entreprenörskap? Egentligen? Givetvis blir svaret olika beroende på vem man frågar. I Entreprenörskap på riktigt. Teoretiska och praktiska perspektiv samsas ett antal olika angreppssätt. Boken är en antologi där alla medverkande är, eller har varit, medarbetare på Centrum för entreprenörskap och affärsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm. Redaktör är Carin Holmquist, som inledningsvis sammanfattar några slutsatser från boken: entreprenörskap ska ses som en process. Entreprenörskap är ett brett och föränderligt begrepp som måste sättas in i ett sammanhang. Även entreprenörer behöver organisera. Den sista slutsatsen hon lyfter fram är vikten av ett aktivt samspel mellan forskning, undervisning och praktik: ”Entreprenörskap skall levas inte bara tänkas och för att förstå det måste forskarna vara nära praktiken”. Bland hennes medförfattare märks Karin Darin, Mikael Samuelsson, Ingela Sölvell och Karl Wennberg.

Titel: Entreprenörskap på riktigt
Författare: Carin Holmquist
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-91-44-05984-6


Mest lästa artiklar nu