Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurship and SME Research: On its Way to the Next Milllennium

av Rik Donckels & Asko Miettinen

Inför millenniumskiftet är förväntningarna på entreprenörer samt små och medelstora företag större än någonsin. Vid en forskarkonferens i Bryssel 1996 presenterades 44 artiklar, varav 14 av dessa inom de tre områdena: l. Entreprenörer och entreprenörskap. 2. Start av företag och tillväxt. 3. Internationalisering. Artiklarna finns med i boken Entrepreneurship and SME Research: On its Way to the Next Millennium. I boken medverkar även tre svenska forskare; Håkan Boter, Carin Holmquist samt Frédéric Delmar. De två förstnämnda diskuterar i sin uppsats storlekens, industrins och nationens betydelse för internationalisering, baserad på en undersökning av 1758 företag. Frédéric Delmar diskuterar problematiken kring att mäta tillväxt.

Titel: Entrepreneurship and SME Research: On its Way to the Next Milllennium
Författare: Rik Donckels & Asko Miettinen
Förlag: Ashgate
Utgivningsår: 1997
ISBN: 1-84014-199-9


Mest lästa artiklar nu