Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship

av Colette Henry, Teresa Nelson & Kate V Lewis

The Routledge Companion to Global Female EntrepreneurshipKvinnor som är entreprenörer, och forskningen om dem, finns i en mängd kontexter. The Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship är en reflektion av den forskning som bedrivs i dag, och ger en del insikter om möjliga riktningar som forskningen kan ta i framtiden. 54 forskare från hela världen bidrar, och kontextens betydelse för kvinnor som är entreprenörer löper som en röd tråd genom verket. Bland författarna finns flera nordiska forskare. Elisabeth Sundin och Carin Holmquist har med ett kapitel om entreprenörskap, ålder och kön utifrån en svensk fallstudie. Karin Berglunds, Helene Ahls och Katarina Pettersons kapitel handlar om hjältinnor i entreprenörskapslegender. Lene Foss skriver om genus i entreprenöriella nätverk. Boken är indelad i fem delar som behandlar kontext, ekosystem, stöd, identitet och demografi. [af]

Titel: The Routledge Companion to Global Female Entrepreneurship
Författare: Colette Henry, Teresa Nelson & Kate V Lewis
Förlag: Routledge
Utgivningsår: 2018
ISBN: 978-1-138-01518-0


Mest lästa artiklar nu