Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Handbook of Research on Entrepreneurship and Aging

av Mikaela Backman, Charlie Karlsson & Orsa Kekezi

Handbook of Research on Entrepreneurship and AgingAtt man skulle bli mindre entreprenöriell med åldern är en myt. Sannolikheten för att starta företag är högre vid åldern 65–74 år, än vid 50–64 år. Kanske kan den tredje ålderns företagare vara med och lösa den demografiska utmaning som världen står inför, med en snabbt ökande åldrande befolkning?

Det är i alla fall ett tänkbart scenario, enligt Mikaela Backman, Charlie Karlsson och Orsa Kekezi som är redaktörer för boken Handbook of Research on Entrepreneurship and Aging. De har samlat ett gäng forskare som besvarar olika frågor inom fältet åldrande och entreprenörskap.

I bokens första del, som utgår från ett internationellt perspektiv, får vi lära oss vad det är som driver äldre personer i USA och Europa att starta företag. Bokens andra del handlar om innovation, dynamik och utförande. Där kan vi läsa om hur svenska 55-plussares företagande ser ut.

I den tredje delen fokuserar författarna på entreprenörskap ur ett beteendeperspektiv. Bland annat diskuteras att äldre företagare mår bättre än icke-företagare. Den fjärde och sista delen i boken innehåller fallstudier som ger en bild av entreprenörskapet bland äldre i Nederländerna, Rumänien, Australien och Portugal.

Utöver redaktörerna står Carin Holmquist, Martin Klinthäll, Elisabeth Sundin och Birgit Leick för de nordiska bidragen.

Titel: Handbook of Research on Entrepreneurship and Aging
Författare: Mikaela Backman, Charlie Karlsson & Orsa Kekezi
Förlag: Edward Elgar
Utgivningsår: 2019
ISBN: 978-1-78811-620-6


Mest lästa artiklar nu