Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

8 februari 2006

Tema: Organisering av entreprenörskap

Tid: Onsdag 8 februari 2006, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm
Talare: Professor Carin Holmquist och doktorand Ingela Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm

Kort om föreläsningen: Ingen idé förverkligar sig själv. Det är entreprenörens aktiva arbete med att organisera kring affärsidén som gör att entreprenörskapet formas. Om affärsidén ska bli mer än ett tillfälligt projekt krävs att entreprenören bygger ett företag kring sin produkt/tjänst så att den når marknaden. Men det räcker inte med det: även i senare stadier krävs organisering av entreprenörskapet. Det kan vara när affärsidén är så pass bra att tillväxt av det lilla företaget är aktuellt, det kan också vara i det stora etablerade företaget som inte vill tappa sin entreprenöriella förmåga. Entreprenörskapet kräver alltid organisering och får inte bli institutionaliserat! Denna ständigt aktiva organisering av och för entreprenörskapet är ämnet för det forskningsprogram som beskrivs vid seminariet. Programmet bygger på studier av entreprenörskap och organisering i tre olika faser: uppstart, formalisering och nyorientering.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Carin Holmquist är professor i entreprenörskap och affärsskapande vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon också är sektionschef för Centrum för Entreprenörskap och Affärsskapande. Hennes forskning fokuserar för närvarande främst på organisering av entreprenörskap, entreprenörskap som agerande, kvinnors företagande samt internationalisering.

Ingela Sölvell är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm på sektionen Centrum för Entreprenörskap och Affärsskapande. I sitt avhandlingsprojekt undersöker hon organisatorisk formalitet och hur den skapas. Vad är det som gör att det lilla och förmodade flexibla företaget utvecklar formella strukturer och processer i tidiga skeden? Sölvell utmanar gängse organisationsteori och uppfattningen att formella organisationer är stora eller etablerade, och har formaliserat strukturer av effektivitetsskäl. Koordinering är ett skäl, men legitimitet och kunskapsackumulering är andra skäl till att formalitet skapas i nya små företag.

Mest lästa artiklar nu