Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

9 december 2013

Entreprenörskap och psykisk ohälsa

Tid: Måndag 9 december 2013, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Professor Johan Wiklund, Syracuse University. Professor Anne-Liis von Knorring, Uppsala universitet, medverkar också.

Kort om föreläsningen: Det finns gott om anekdoter om entreprenörer som visat tecken på psykisk sjukdom, men det saknas systematisk forskning om kopplingen mellan entreprenörskap och psykisk ohälsa. Under denna föreläsning kommer professor Johan Wiklund diskutera sin pågående forskning om entreprenöriellt beteende hos människor med ADHD, autism, dyslexi och bipolär sjukdom.

Han konstaterar att sådana diagnoser kan orsaka stort personligt lidande och utgöra ett hinder för individen i arbetslivet. Per definition är psykisk ohälsa något avvikande och dysfunktionellt. Men det som anses onormalt och dysfunktionellt i ett sammanhang, kan vara funktionellt i ett annat.

Entreprenörskap erbjuder unika möjligheter för människor att själva forma sina arbeten på sätt som passar dem. Dessutom visar forskning att personer med psykisk ohälsa kan ha förmågor som andra saknar, vilket kan vara avgörande för framgångsrikt entreprenörskap. Wiklund kommer att diskutera potentialen i entreprenörskap för människor med psykisk ohälsa: Hur de via det kan skapa ett meningsfullt och framgångsrikt yrkesliv, och bidra till samhällsutvecklingen med nya affärsidéer.

Efter föreläsningen firar vi in julen med glögg och mingel!

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Johan Wiklund är professor i entreprenörskap vid Whitman School of Management, Syracuse University, USA och vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskningsintressen omfattar bland annat tillväxt och misslyckande i entreprenöriella företag. Wiklund har bedrivit forskning både för europeiska regeringar och OECD. Han ingår också i redaktionen för ett antal vetenskapliga tidskrifter.

Anne-Liis von Knorring är professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Hon kommer att kommentera den forskning som Wiklund presenterar.