Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

6 oktober 2015

Radikala entreprenörer

– om det svenska samhällets behov av olydnad

Tid: Tisdag 6 oktober 2015, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Professor Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet, och docent Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet

Kort om föreläsningen: ”Sverige är välkänt för sin Jantelag och kultur präglad av ’inlärd hjälplöshet’. Det kan förklara varför egenföretagandet är ovanligt lågt i vårt land. Vi är helt enkelt för tama och plikttrogna.” Det menar forskarna Bengt Johannisson och Caroline Wigren-Kristoferson, och konstaterar vidare att ”den undergivenheten knappast främjar entreprenörskap och utveckling”.

Men samtidigt har de också, i sin forskning, funnit personer i Sverige som är rejält olydiga. Revoltörer som verkar på alla samhällets arenor: i näringslivet, det offentliga, och i den kulturella sektorn. Wigren och Johannisson kallar dessa uppstudsiga personer för ”radikala entreprenörer”, därför att de med stor självklarhet bryter mot samhällets normer och regler. Ibland rentav mot lagen.

De har under många års tid följt åtta sådana entreprenörer – tre kvinnor och fem män. Bland dem finns bekanta namn som Bert Karlsson, Lars Vilks och Tilde Björfors. Men också samhällsförnyare som Ulla Murman, som la grunden för den svenska bemanningsbranschen. Entreprenörerna beskrivs i boken ”Radikala entreprenörer” (Studentlitteratur, 2015).

Under föreläsningen kommer forskarna att berätta om dessa samhällsprovokatörer, hur de arbetar och vad som är gemensamt för dem. De menar att det finns mycket att lära av de radikala entreprenörerna – på individ- och organisationsnivå, men också för det svenska samhället i stort.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Bengt Johannisson är seniorprofessor i entreprenörskap och företagsutveckling vid Linnéuniversitetet. Han har tidigare varit knuten till bland annat Umeå universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Internationella handelshögskolan i Jönköping. Som Sveriges förste professor i entreprenörskap har han skrivit flera böcker om exempelvis framgångsrikt familjeföretagande, Gnosjöandan och samhällsentreprenörskap. Han är internationellt prisad för sin akademiska forskning och undervisning som båda kännetecknas av nära dialog med företag och samhälle.

Caroline Wigren-Kristoferson är docent i entreprenörskap vid Sten K Johnson Center for Enterpreneurship vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Internationella handelshögskolan i Jönköping där hon skrev sin avhandling om den mytomspunna Gnojsöandan, samt vid Malmö högskola och CIRCLE, Lunds universitet. Wigren-Kristofersons forskning handlar till stor del om att förstå vilken roll kontexten spelar för entreprenörskap. Förutom forskning och undervisning är hon engagerad i att årligen arrangera European Entrepreneurship Education Workshop.