Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

19 november 2015

Entreprenörskap i utbildningen

- lär för en osäker framtid

Tid: Torsdag 19 november 2015, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Biträdande professor Mats Lundqvist och docent Karen Williams Middleton, Chalmers entreprenörskola

Kort om föreläsningen: Entreprenöriellt lärande ingår i den svenska grundskolans läroplan sedan 2011. I gymnasiet provar mer än var fjärde elev på Ung Företagsamhets modell. Men någon enhetlig syn på entreprenöriellt lärande har aldrig funnits. I högskolan kan det handla om allt ifrån ”lärande om entreprenörskap” till ”lärande genom entreprenörskap”.

Mats Lundqvist och Karen Williams Middleton beskriver kärnan i entreprenöriellt lärande som ”lärande genom att skapa värde för andra”. Under föreläsningen går de igenom viktiga delar i en sådan utbildningsfilosofi och vad den kan betyda i olika sammanhang. Dessutom argumenterar de för hur entreprenöriellt lärande kan utgöra en brygga mellan traditionell och progressiv pedagogik. Här, menar föreläsarna, finns en stor potential att bidra till ett mer meningsfullt lärande som leder till större delaktighet: Ett lärande för framtiden.

Föreläsarna är båda verksamma vid Chalmers entreprenörskola som sedan 1997 varit ett laboratorium för entreprenöriellt lärande. Skolan, tillsammans med den integrerade inkubatorn Chalmers Ventures, är i dag rankad 2:a i Europa och 8:a i världen. Varje år examineras ett antal flygfärdiga entreprenörer och uppstartsföretag, samtidigt som det bedrivs forskning och utveckling om entreprenöriellt lärande. 2013 tog man tillsammans med Drivhuset fram ett koncept kring entreprenöriellt lärande som vinner terräng i många sammanhang, bland annat i grundskolan och hos Arbetsförmedlingen.

Observera! Delar av föreläsningen hålls på engelska

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Mats Lundqvist är biträdande professor i entreprenörskap samt medgrundare och föreståndare för Chalmers entreprenörskola, som utsågs till spetsutbildning i entreprenörskap av regeringen 2009. I sin forskning och praktik har han verkat för en breddad syn på entreprenörskap samt för att universitet måste bli bättre på att kombinera innovation och entreprenörskapsutbildning.

Karen Williams Middleton är docent i entreprenörskap på Chalmers, där hon har varit verksam som lärare och forskare sedan 2004. Hon har en MBA från Babson i Boston och har bland annat forskat om entreprenöriell identitet och entreprenöriellt beteende. Som lärare har hon lång erfarenhet av att hantera komplexa utmaningar i entreprenöriella team, samt av hur man stöttar entreprenörer i att reflektera över sitt handlande.