Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

8 december 2015

Mentorskap och konflikter: Affärsänglar livsviktiga för nya företag

Tid: Tisdag 8 december 2015, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Talare: Ekonomie doktor Andreas Fili, KTH

Kort om föreläsningen: I media presenteras berättelser om hur nystartade företag med kapitalbehov mot alla odds lyckas charma svårflörtade riskkapitalister, och hur alla inblandade sedan blir framgångsrika och förmögna. Samtidigt ser vi att den viktigaste och tidigaste investeringsrollen inte alls innehas av riskkapitalisten, utan av den mer anonyma affärsängeln. Och för änglar är det många olika värden som har betydelse, vid sidan av det strikt ekonomiska. De flesta arbetar mycket nära företagen de investerar i, och många drivs av lusten att bygga upp något.

Föreläsningen tar avstamp i Andreas Filis mångåriga studier av svenska affärsänglar och ängelnätverk. Han kontrasterar affärsängeln mot venture capital-industrin, utifrån ett kronologiskt perspektiv på investeringsrelationen. Fili liknar relationen vid ett äktenskap, och menar att mer kunskap om den andra parten ökar chanserna till en god investeringsrelation. Under föreläsningen fokuserar han på två centrala teman i relationen mellan entreprenör och ängel – mentorskap och konflikter – och delar med sig av sina bästa tips på hur änglar och entreprenörer får relationen att funka.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Andreas Fili är ekonomie doktor, verksam vid KTH och programansvarig för kandidatutbildningarna ”Fastighet och finans” samt ”Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling”. Hans akademiska intressen handlar om finansiering av entreprenörskap, entreprenöriella relationer, innovation, hållbarhet samt de kopplingar dessa områden har till fastigheter. Andreas Fili disputerade 2014 på avhandlingen ”Noncontractual Governance Strategies of Business Angels in the Post-Investment Venture Relationship”. Vi skrev om den i Entré nr 2-15.