Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

16 maj 2016

Experiment och exploatering

– Så samverkar företagen i entreprenöriella innovationssystem

Tid: Måndag 16 maj 2016, 15.00-17.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm
Talare: Professor Åsa Lindholm Dahlstrand, Lunds universitet

Kort om föreläsningen: Entreprenörskap och innovation sker inte i vakuum. De är processer som formas av många olika aktörer, organisationer, handlingar och institutionella förutsättningar. Detta ”systemiska perspektiv” syns i forskningen om regionala och nationella innovationssystem, samt i den färska forskningsfåran kring entreprenöriella ekosystem.

Under föreläsningen presenterar professor Åsa Lindholm Dahlstrand helt ny forskning som bygger på hennes mångåriga studier av bland annat teknikbaserade företag och avknoppningar. Hon menar att förmågan att experimentera är helt avgörande för entreprenöriella innovationssystem. Entreprenöriellt experimenterande handlar inte enbart om att nya företag skapas, det handlar också om hur dessa företag påverkar och förändrar innovationssystemet. Både tekniskt och entreprenöriellt experimenterande är nödvändigt för förnyelse och tillväxt. Och för att det ska fungera krävs ett samspel mellan etablerade företag, universitet och startups.

Avknoppningar och uppköp är de centrala mekanismerna i det entreprenöriella experimenterandet: Genom att knoppa av ny teknik från befintlig verksamhet kan nya företag experimenteras fram. Och genom uppköp av kunskapsintensiva företag kan man skala upp och exploatera värdet.

Det entreprenöriella experimenterandet kan därmed ses som ett resultat – eller output – av systemet. Men det är även en input till innovationssystemets funktion. Då blir det viktigt att ta hänsyn till hur olika typer av avknoppningar, från universitet respektive företag, fyller olika roller i systemet. Samtidigt fyller också riskkapital och företagsförvärv olika och komplementära roller i utvecklingen av entreprenöriella innovationssystem. Åsa Lindholm Dahlstrand reder ut begreppen under sin Estradföreläsning 16 maj.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Åsa Lindholm Dahlstrand är professor i innovationsstudier vid CIRCLE, Lunds universitet, sedan 2011. Innan dess var hon professor i entreprenörskap vid Högskolan i Halmstad. Hon är gästprofessor vid Birkbeck, London University, och har tidigare haft denna roll också på Chalmers. Till hennes forskningsintressen hör teknikbaserat nyföretagande, kopplingen mellan entreprenörskap och innovation, entreprenörens roll och avknoppningar från privat och offentlig sektor.