Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

6 mars 2017

Om konsten att stärka företag med tillväxtpotential

Tid: Måndag 6 mars 2017, 15.00-17.00
Plats: Playhouse Teater, Drottninggatan 71A, Stockholm
Talare: Professor Magnus Klofsten, Linköpings universitet, samt Johan Ahlström och Tord Lendau, entreprenörer och styrelseproffs

Kort om föreläsningen: De små, snabbväxande företagen står för majoriteten av de nya arbetstillfällena, visar flera studier. Det finns alltså starka incitament att hjälpa etablerade företag med tillväxtpotential att blomstra. Men i dag är mycket av företagsstödet riktat mot startups.

Vilka utmaningar står de etablerade företagen inför? Hur bör stödet utformas för att möta deras behov? Och hur kan etablerade entreprenörer och småföretagsledare stärkas? Under denna Estradföreläsning får vi ta del av både forskningsbaserad kunskap och beprövad erfarenhet kring företagsutveckling.

1986 startades ett träningsprogram för företag med rötter i Linköpings universitet – ”Utvecklingsprogrammet”. Sedan dess har drygt 500 personer från 200 företag deltagit i de 25 program som har genomförts hittills. Många av företagen har vuxit kraftigt, skapat tusentals nya arbetstillfällen och är i dag etablerade på världsmarknaden. Tankarna bakom programmet har hela tiden varit att ledningen i företagen behöver kvalificerad sparring för att effektivare kunna handskas med knäckfrågor relaterade till tillväxt och utveckling.

Magnus Klofsten är en av grundarna av Utvecklingsprogrammet, som sedan ett par år tillbaka drivs av Johan Ahlström och Tord Lendau. De kommer att dela med sig av företagares syn på tillväxtstimulerande aktiviteter, hur man kan stärka mindre företag i tillväxt- och förändringsprocesser, och vad som krävs för att den här typen av program ska attrahera spännande företag.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Johan Ahlström har startat flera teknikbaserade företag och arbetar i dag med förändringsarbete i flera styrelser i framväxande företag inom bil-, miljö-, ICT- och transportindustrin.
Magnus Klofsten är professor i entreprenörskap vid Linköpings universitet. Han har drygt 30 års erfarenhet av att träna startups och växande företag.
Tord Lendau har lång erfarenhet som vd, styrelseledamot och som styrelseordförande med värdetillväxt i ett flertal teknikorienterade företag som till exempel Synectics Medical, Vitrolife och Scibase.