Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

6 december 1999

Kvinnors företagande

Tid: Måndag 6 december 1999, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Professor Carin Holmquist, Umeå universitet

Kort om föreläsningen: Sedan något år pågår vid FSF - Forum för småföretagsforskning - det största forskningsinitiativet någonsin kring kvinnors företagande. Föreläsningen presenterar utgångspunkter och resultat från denna forskning. Forskningsprogrammet belyser i ett tiotal projekt med olika forskare skilda aspekter av kvinnors företagande. Teoretiskt utgår programmet från såväl genus- som entreprenörskapsperspektiv. Metoderna varierar från enkät- och sekundärdataundersökningar till etnografiska fallstudier.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Carin Holmquist, Umeå universitet, är professor i företagsekonomi med speciell inriktning mot småföretag. För närvarande engagerar hon sig mest i forskning kring kvinnors företagande samt kring småföretagens internationalisering.

Mest lästa artiklar nu