Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

2 november 2000

Internationalisering av småföretag i ett europeiskt perspektiv

Tid: Torsdag 2 november 2000, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Docent Håkan Boter och professor Carin Holmquist, Umeå universitet

Kort om föreläsningen: Sverige blir alltmer internationaliserat. Många svenska storföretag tillhör sedan länge det internationella toppskiktet inom sina respektive branscher. Idag är även en växande andel mindre och medelstora företag internationellt aktiva, framförallt genom framväxten av nya produkter och branscher, exempelvis inom bioteknik och IT-området. Föreläsningen lyfter fram erfarenheter från ett 5-årigt europeiskt forskningsprojekt kring de mindre företagen och deras situation betraktat i ett internationellt perspektiv och besvarar frågor som:
- Vilken roll har de mindre företagen i ett internationellt näringsliv
- självständiga enheter, underleverantörer till stora företag?
- Vilka olika typer av ansatser nyttjar de mindre företagen för att komma ut på andra marknader - agenter, samarbeten, egna enheter?
- Hur skiljer sig olika branscher åt vad gäller utlandsaktiviteter?

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Håkan Boter är docent i företagsekonomi och verksam vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hans forskning har huvudsakligen handlat om småföretagsfrågor, t ex internationalisering, strategisk ledning och kunskapsföretag. Under senare år har Håkan Boter deltagit i ett antal projekt som studerat olika aspekter av småföretagspolitik. Carin Holmquist är professor i företagsekonomi vid Umeå universitet med speciell inriktning mot småföretag. För närvarande engagerar hon sig mest i forskning kring kvinnors företagande samt kring småföretagens internationalisering.

Mest lästa artiklar nu