Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

12 december 2001

Specialföreläsning om entreprenörskap:

Svenskt smörgåsbord

Tid: Onsdag 12 december 2001, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Talare: Professorerna Björn Bjerke, ESBRI och Malmö högskola/Stockholms universitet, Per Davidsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm, Bengt Johannisson, Växjö universitet och Hans Landström, Lunds universitet

Kort om föreläsningen: Från att relativt nyligen ha varit ett forskningsfält i sin linda, har entreprenörskap etablerat sig som eget ämne. Men hur har utvecklingen av entreprenörskapsforskningen sett ut, och vart är vi på väg? Låter vi oss påverkas för mycket av USA? Delade åsikter råder. Ta chansen och lyssna på fem professorer med mycket kunskap inom området.

Talarna kommer att utifrån sina egna perspektiv och erfarenheter ge en kort presentation av hur de ser på entreprenörskapsforskningens framväxt. De kommer också att belysa dagens situation och reflektera över hur framtiden ser ut för entreprenörskapsforskningens utveckling. Vad vet vi idag och vad vet vi inte? Vilka vetenskapliga luckor måste fyllas? Efter presentationerna kommer det att finnas gott om utrymme för diskussion och frågor.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: Björn Bjerke har en lång internationell akademisk karriär och har bl a forskat om olika affärskulturer. Per Davidssons forskningsområde behandlar främst företagsstart och tillväxtprocesser. Carin Holmquists forskning berör till stor del kvinnors företagande, framförallt de som är professionella som entreprenörer i Stockholm. Bengt Johannisson forskar om entreprenörskap i lärprocesser och Hans Landströms intresseområde är riskkapital och teknikbaserat företagande.

Mest lästa artiklar nu