Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

7 mars 2002

Offentlig sektor

– En plats för kvinnliga entreprenörer?

Tid: Torsdag 7 mars 2002, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Talare: Doktorand Jeanette Dareblom-Griffith, professor Carin Holmquist och docent Monica Lindgren, Handelshögskolan i Stockholm

Kort om föreläsningen: Föreläsningen behandlar kvinnors företagande, och särskilt avknoppningar från offentlig sektor. Vilken slags företag väljer kvinnorna att starta? Hur ser kvinnorna med ett yrkesförflutet inom offentlig sektor på företagande som sysselsättningsalternativ? Vilka möjligheter respektive problem förknippar kvinnorna själva med företagande? Hur kan kvinnors drivkraft och idéer tas till vara bättre?

Den största enskilda arbetsgivaren för kvinnor i Sverige i dag är den offentliga sektorn. Men många kvinnor upplever att de inte får utlopp för sina idéer där, och väljer därför att starta eget. Att driva företag medför en rad förändringar även om arbetsuppgifterna i övrigt är i stort sett desamma. För kvinnor som startar eget handlar det snarare om att skapa en egen identitet än att "vara företagare".

Tydligt är också att de kvinnor som går från offentlig anställning till att bli företagare ställs inför en brytpunkt, inte bara professionellt utan även privat. Forskning kring dessa frågor kommer att presenteras och diskuteras under föreläsningen.

Kort om föreläsaren/föreläsarna: De tre föreläsarna är alla verksamma inom FEM-programmet vid Handelshögskolan i Stockholm. Jeanette Dareblom-Griffith är doktorand och hennes forskning är inriktad på den offentliga sektorns omvandling och kvinnors förflyttning på arbetsmarknaden. Monica Lindgren är docent och har forskat om kvinnor som startar friskolor. Carin Holmquist är professor och programansvarig samt vetenskaplig ledare för FEM-programmet.
Vill du veta mer om forskningen inom FEM-programmet? Besök www.fsf.se.

Mest lästa artiklar nu