Del 1
Del 2

Radikala entreprenörer

– om det svenska samhällets behov av olydnad

Datum: 6 oktober 2015

Föreläsare: Professor Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet, och docent Caroline Wigren-Kristoferson, Lunds universitet

Om föreläsningen: ”Sverige är välkänt för sin Jantelag och kultur präglad av ’inlärd hjälplöshet’. Det kan förklara varför egenföretagandet är ovanligt lågt i vårt land. Vi är helt enkelt för tama och plikttrogna.” Det menar forskarna Bengt Johannisson och Caroline Wigren-Kristoferson, och konstaterar vidare att ”den undergivenheten knappast främjar entreprenörskap och utveckling”.

Men samtidigt har de också, i sin forskning, funnit personer i Sverige som är rejält olydiga. Revoltörer som verkar på alla samhällets arenor: i näringslivet, det offentliga, och i den kulturella sektorn. Wigren och Johannisson kallar dessa uppstudsiga personer för ”radikala entreprenörer”, därför att de med stor självklarhet bryter mot samhällets normer och regler. Ibland rentav mot lagen.

De har under många års tid följt åtta sådana entreprenörer – tre kvinnor och fem män. Bland dem finns bekanta namn som Bert Karlsson, Lars Vilks och Tilde Björfors. Men också samhällsförnyare som Ulla Murman, som la grunden för den svenska bemanningsbranschen. Entreprenörerna beskrivs i boken ”Radikala entreprenörer” (Studentlitteratur, 2015).

Under föreläsningen kommer forskarna att berätta om dessa samhällsprovokatörer, hur de arbetar och vad som är gemensamt för dem. De menar att det finns mycket att lära av de radikala entreprenörerna – på individ- och organisationsnivå, men också för det svenska samhället i stort.

oh
 - Presentation
Information
 - Bengt Johannisson i Vem gör vad?
Information
 - Om Caroline Wigren-Kristoferson
Information
 - Boken Radikala entreprenörer – rebeller och samhällsförnyare
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör