Digital innovation – Nya värden i en ny värld

Datum: 2 juni 2016

Föreläsare: Filosofie doktorerna Katrin Jonsson och Ulrika H. Westergren, Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), Umeå universitet

Om föreläsningen: Den digitala transformationen påverkar oss alla. Att informationsteknik har genomgått en explosionsartad utveckling förändrar förutsättningarna för företagandet i grunden.

Digital innovation är ett brett begrepp som innefattar utveckling av produkter, processer, tjänster, organisering och affärsmodeller. Framgångsrika företag måste förstå de stora förändringar som digitaliseringen för med sig, identifiera vilka möjligheter till nya värden som digital teknik ger samt driva de innovations- och förändringsprocesser som framgångsrik digitalisering förutsätter.

Denna föreläsning sätter fokus på digital innovation från ett företagsperspektiv och reder ut frågorna:

• Vad karaktäriserar digital innovation? Vilka är de grundläggande begreppen?
• När är det lämpligt att kliva på innovationståget? Vilka nya värden är det som möjliggörs?
• Var sker digital innovation? Är vissa kontexter mer lämpade än andra?
• Hur bör effektiv digital innovation genomföras? Vilka innovations- och förändringsprocesser måste till för att få ut avsett värde?

Föreläsarna är båda verksamma vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), som finns vid Umeå universitet och Göteborgs universitet. Centrumets forskning kretsar kring de möjligheter och risker som digital innovation medför och de nya organisations- och affärsmodeller som därigenom växer fram.

oh
 - Presentation
Information
 - Om Ulrika H. Westergren
Information
 - Om Katrin Jonsson
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör