Kollektiv kreativitet som innovationsmotor

– Så gör svenska storföretag

Datum: 17 oktober 2016

Föreläsare: Docent Jennie Björk, KTH, och Magnus Karlsson, adjungerad professor på KTH samt Director Innovation Management, Ericsson

Om föreläsningen: Allt fler organisationer arbetar på helt nya sätt för att nyttja idéer och kreativitet hos alla sina anställda i innovationsarbetet. Flera svenska storföretag befinner sig i frontlinjen av denna utveckling. De har infört nya verktyg och arbetssätt som stödjer och förenklar skapande, utveckling och implementering av idéer. Tanken är att de anställda ska kunna bidra till företagens lönsamhet och långsiktiga överlevnad genom att gemensamt skapa och utveckla idéer som leder till innovationer.

Potentialen i kollektivt idéskapande är påtaglig. Men hur kan processerna styras? Jennie Björks och Magnus Karlssons forskning och erfarenhet visar att traditionella modeller för ledning och organisering inte är tillräckliga.

Deras föreläsning utgår från två exempel på kollektivt idéskapande. Det ena kommer från Ericsson och deras IT-baserade plattform för kollektiv idéhantering och utveckling, det andra från en så kallad idea jam på Volvo AB. Under föreläsningen svarar de på frågor som:

Hur kommer man igång med ett kollaborativt innovationsarbete?
Vad har företag att vinna på ett sådant arbetssätt?
Och hur kan de tackla kritiska faktorer och utmaningar under resans gång?

oh
 - Presentation
Information
 - Jennie Björk i Vem gör vad?
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör