Del 1
Del 2

Kvinnors företagande: politik och praktik

Datum: 8 mars 2011

Föreläsare: Professor Helene Ahl, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, ekonomie doktor Cecilia Bjursell, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, och professor Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm. Föreläsningen kommenteras av bland andra Liselotte Norén, Mongara, Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket och Annika Zika-Viktorsson, Vinnova.

Om föreläsningen: Här kan du se en intressant föreläsning om företagande kvinnor. Forskarna Helene Ahl, Cecilia Bjursell och Carin Holmquist presenterar inledningsvis resultat från sina respektive projekt. De ingår alla i VINNOVAs stora forskningsprogram om kvinnors företagande.

I dag pratas det mycket om att främja företagare, inte minst kvinnor. Men vad behöver kvinnor som företagare? Gör stöden någon nytta? Och ser kvinnors och mäns behov olika ut? Frågor som dessa diskuteras av Carin Holmquist, som forskat om kvinnors företagande i många år.
Helene Ahl berättar om sitt senaste forskningsprojekt där hon jämför politik för kvinnors företagande i Sverige och USA. Hon tolkar åtgärder för att främja företagande i de båda länderna, med hjälp av teorier om välfärdsstatens organisering.

Cecilia Bjursells presentation utgår dels från en studie om kvinnors roller i familjeföretag, dels från ett praktiskt utvecklingsprojekt: Ta Steget. Det sistnämnda syftar till att ge kvinnor i familjeföretag stärkta kunskaper kring ledarskap och ägande, samt hjälpa dem att hitta sina egna drivkrafter för företagandet.

Efter dessa presentationer följer en paneldiskussion där företagare, policyfolk och företrädare för myndigheter kommer att ta sig an temat kvinnors företagande.

oh
 - Helene Ahl
oh
 - Cecilia Bjursell
oh
 - Carin Holmquist
 
Finansiärer:
Tillväxtverket
Vinnova
Mediepartner:
Tidningen Entreprenör